Na czym polega zarządzanie emocjami

Emocje są ważnym źródłem informacji o tym, że dzieje się coś ważnego dla nas. Cenny jest każdy rodzaj emocji i najgorsze co może się zdarzyć – to odcięcie od emocji. Wtedy nie może zadziałać Twój system ostrzegawczy, intuicja – która mogłaby Cię poprowadzić do najlepszego rozwiązania. Wtedy, gdy emocje Cię zalewają, nie masz często dostępu do swoich mechanizmów poznawczych, które mają wpływ na zdrowy rozsądek, logiczną analizę, rozważanie za i przeciw, myślenie o konsekwencjach.

Warto więc znać prawa emocji (wg koncepcji Nico Frijdy) – dzięki nim łatwiej jest zarządzać emocjami w zderzeniu z sytuacjami w życiu i w pracy:

1 prawo – znaczenie sytuacyjne
Emocja powstaje w odpowiedzi na sytuacje. Źródłem pozytywnych emocji dla osoby są zdarzenia, które wspierają jej dążenia i cele. Źródłem negatywnych emocji są sytuacje zagrażające, niszczące lub nieoczekiwane.

2 prawo – zaangażowanie
Emocje odpowiadają na takie zdarzenia, które są ważne dla osoby ze względu na jej motywy lub potrzeby. Osoba nadaje więc emocjonalne znaczenie sytuacji ze względu na poziom swojego zaangażowania.

3 prawo – postrzeganie rzeczywistości
Emocje wytwarzane przez osobę związane są sytuacjami, które osoba postrzega jako rzeczywiste. I nawet jeśli osobie jakaś sytuacja wydaje się bardzo rzeczywista a nią nie jest – może wzbudzić w sobie wysoki poziom emocji.

4 prawo – zmiana przyzwyczajenia i odczuwania porównawczego
Ocena sytuacji przez osobę zależy od punktu odniesienia. Im większa zmiana od poziomu wyobrażeń i oczekiwań, tym silniejsza może powstać emocja.

5 prawo – hedonistyczna asymetria
Wraz z poziomem zaspokojenia przyjemność ma tendencję do szybkiego znikania, przykrość jednak może się utrzymywać długo. Przyzwyczajamy się bowiem szybko do zdarzeń, które wywołują emocje pozytywne, ale trudno jest zaakceptować i przyzwyczaić się do sytuacji, które wywołują negatywne emocje.

6 prawo – zachowanie emocjonalnego momentu
Kolejne doświadczenia emocjonalne mogą być tak samo mocne, jak w pierwotnej sytuacji, która je wywołała i za każdym razem wywoływać równie silne przeżycia.

7 prawo – zamknięcie się w sobie
Jeśli w wyniku różnych zdarzeń osoba wywołuje jakiś stan emocjonalny, który staje się u niej dominujący to osoba w tej filozofii ma tendencję do podporządkowania myśli i działań (przygnębienie -> postrzeganie świata w czarno-białych kolorach)

8 prawo – uważanie na konsekwencje
W wyniku doświadczeń osoba może uczyć się kontrolować emocje, jeśli będą temu towarzyszyły negatywne konsekwencje

9 prawo – minimalne obciążenie
Mózg i serce uczą się ze sobą współpracować (współdziałaniu procesów emocjonalnych i poznawczych) i dzięki temu osoba może umieć ocenić sytuację w taki sposób, aby napięcie emocjonalne było jak najmniejsze

10 prawo – maksymalny zysk
Osoba może nauczyć się oceniać w taki sposób sytuacje, aby uzyskać jak największy zysk emocjonalny (nadawanie znaczenia np. trudnych sytuacji w postaci lekcji a nie porażek) i zachować spokój wewnętrzny, harmonię i wysokie poczucie własnej wartości.

Zarządzanie emocjami sprowadza się zatem do pracy na przekonaniach, które pozwalają interpretować to co nas spotyka w taki sposób, by nie fundować sobie skrajnych emocji (pamiętaj, że są przekonania blokujące i wspierające). Niestety ten proces wymaga rozumienia swojej odpowiedzialności za to kim jestem, jak myślę, co czuje i co np. wyprowadza mnie z równowagi, co mnie denerwuje.

Jeśli się tego nauczysz – Twoje życie będzie innej jakości. Jesteś na to gotowy?

Tu możesz przypomnieć sobie na czym polega Twoja odpowiedzialność

Polub wpis lub podziel sie nim ze swoimi znajomymi
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://potencjalosobowosci.com/czym-polega-zarzadzanie-emocjami/
Twitter
SHARE
LinkedIn

Polecane artykuły

Zostaw komentarz