Coaching

Lider bez charakteru

Lider bez charakteruLiderowi się wydaje że jest przykładem dobrych praktyk, kimś wyjątkowym, ze szczególnym potencjałem osobowości wizjonera i to powinno wystarczyć  – by ludzie wokół niego się gromadzili, podążali za nim i pracowali na jego sukces.

I o ile można urodzić się z potencjałem i wielkimi możliwościami – to jednak charakter daje gwarancję sukcesów zawodowych i satysfakcji osobistej.  

Czym jest ów charakter? Charakter to więcej niż słowa – bo łatwo powiedzieć jestem świetnym Liderem, a to dopiero po czynach można dobrego Lidera rozpoznać. Talent jest darem, ale to charakter gwarantuje sukces w relacjach z ludźmi. Bo jak tu być liderem bez ludzi?

Opisywany tu Lider utknął na 1 poziomie przywództwa, które wiąże się z zachowaniami agresywno-pasywnymi (model 4 poziomów rozwoju władzy):

 • Funduje swoim podwładnym: gniew, agresję, wzbudzanie w pracowników poczucia winy, manipulacje, agresję pasywną w postaci zawoalowanego znieważania (dwuznaczności, zapominalstwo, obwinianie, pseudoofiarnictwo)
 • Uzależnia od siebie innych poprzez sterowanie dostępem do informacji, akceptacji i podejmowania decyzji

Czasami  Lider zachowuje się też jak dobroduszny dyktator – który traktuje swoich ludzi jak czuły rodzic ale i tak za tym stoją egoistyczne intencje

 

Co leży u podstaw takiego zachowania Lidera?

 • brak pewności siebie
 • niezadowolenie z siebie
 • unikanie odpowiedzialności
 • szukanie winnych w otoczeniu za to co się Liderowi przytrafia
 • brak otwartości na informacje zwrotną z otoczenia

Konsekwencje takiego postępowania Lidera już są: brak zaufania w zespole, gierki między pracownikami (bo Lider ma też w tym swój udział nastawiając czasami jednych przeciwko drugim), początki wypalenia zawodowego u niektórych, brak zaangażowania, krytycyzm, brak dobrej energii i atmosfery do wspólnej pracy.

Co może zrobić Lider teraz?

 1. Poszukać rys na tym swoim idealnym wg niego charakterze i rozpoznanie dróg na skróty, odstępowanie od zasad które głosi i obszarów w których zawodzi swoich ludzi
 2. Rozpoznanie tendencji i sytuacji w których ten charakter jest słaby i wymaga interwencji
 3. Ponieść konsekwencje dotychczasowych błędów i szczerze przeprosić i naprawić wyrządzone przykrości i krzywdy
 4. Stworzyć plan pracy nad swoimi słabościami charakteru i konsekwentnie pracować nad sobą – bez żadnych furtek, odstępstw i tłumaczeń
 5. Pamiętać, że w byciu Liderem chodzi o jednoczenie ludzi wokół wspólnego celu, prezentowanie charakteru wzbudzającego zaufanie oraz sprawianie by inni mieli dobre zdanie o sobie, a nie o Liderze

 

Typ osobowości Lidera to ENFP

 

 

Please like & share:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>