Inspirujący Lider

Może jesteś już świetnym Managerem, który skutecznie zarządza Zespołem i realizuje plany biznesowe. Pytanie czy to już czas by pomyśleć o tym czym się różni bycie Managerem od bycia Liderem? Manager to osoba która pomaga zespołowi zrealizować cele biznesowe poprzez stosowanie różnych narzędzi i modelu zarządzania. Przywództwo zaś – to kreowanie wizji, inspirowanie ludzi, bycie przykładem tego co się głosi i wymaga od innych, to spójność i autentyczność w myśleniu i działaniu.

Na początku roku warto zapytać samego siebie o kilka tematów związanych z przywództwem, byś miał czas na odpowiednie działania wzmacniające Twój wizerunek i autorytet Lidera przez kolejne miesiące.

 1. Po czym poznaję że inspiruję moich pracowników? Czy komunikuję się z nimi szczerze i z pasją? Czy managerowie z mojego Zespołu robią to samo w stosunku do swoich pracowników?
 2. Czy wszyscy członkowie mojego Zespołu znają wizję, misję, wartości i zgodnie z nimi podejmują swoje decyzje?
 3. Czy wszyscy pracownicy Waszego Zespołu (pionu, obszaru, firmy) wiedzą, na czym polega ich wkład w realizację ogólnego celu? Czy jest to dla nich motywujące i angażujące?
 4. Czy wszyscy pracownicy w Zespole angażują się w utrzymanie i poprawę kluczowych relacji z kolegami, współpracownikami, partnerami biznesowymi, klientami?
 5. Czy mam odpowiednio dużo ważnych rozmów z pracownikami, by wzmacniać ich zaangażowanie, rozumienie celów, motywację i gotowość do podejmowania wyzwań?
 6. Czy wiem co jest ważne dla moich pracowników, by móc z nimi swobodnie na ten temat rozmawiać?
 7. Jak często namawiam pracowników do zgłaszania pomysłów, udzielania informacji zwrotnych czy informowania o problemach? Czy słucham tych inicjatyw i biorę je pod uwagę w planowaniu swoich działań jako Lider/ Manager?
 8. Czy zbudowałem już w moich pracownikach przekonanie, że jestem Liderem o wyrazistych poglądach, jasnych wartościach i wysokich standardach, że mogą na mnie liczyć i na mnie polegać w kluczowych obszarach wspólnej pracy w Zespole?
 9. Czy znany jestem z tego że inspiruję, motywuję i rozwijam ludzi z wykorzystaniem znanych mi narzędzi, zgromadzonego doświadczenia i umiejętności. Sam się rozwijam się i stanowię dobry przykład do naśladowania.
 10. Jaki wywieram wpływ na ludzi stosując swój przekaz w komunikacji z pracownikami? Czy moja komunikacja werbalna i niewerbalna są spójne, prawdziwe i autentyczne? Jakie emocje towarzyszą moich słuchaczom, kiedy do nich mówię?
 11. Czy posiadam wystarczająco wysokie umiejętności komunikacyjne by skuteczne przekonywać innych do swoich pomysłów, wywierać wpływ, zjednywać innych i gromadzić wokół siebie?
 12. Czy ja i moi najbliżsi podwładni bierzemy odpowiedzialność za każde słowo, które wypowiadamy do Zespołu, o Zespole i pojedynczych pracownikach, budując dzięki temu zaufanie i partnerskie relacje?

Powodzenia w byciu inspirującym Liderem przez kolejnych 12 miesięcy!

Polecane artykuły

Zostaw komentarz