Coaching

TalentQ

 

Talent Q to najnowsze narzędzie, którym posługuję się w rozwoju kadry managerskiej. Daje on możliwość kompleksowego przyjrzenia się potencjałowi osoby, rozpoznania czynników blokujących czy określenia obszarów do dalszego doskonalenia w miejscu pracy.

Wypełniając kwestionariusz raz można wygenerować potem kilka raportów: Profil cech osobowości, Raport opisowy, Typy ról zespołowych, Typy zachowań w pracy, Profil sprzedażowy, Raportów stylów blokujących, Raport potencjału, Profil dopasowania do stanowiska.

Tu znajdziesz krótką prezentacją => Talent Q

 • Badanie Talent Q zawiera: 160 pytań po 4 pytania w każdym bloku zachowań
 • Pytania związane z zachowaniami w pracy i w innych sytuacjach społecznych
 • Model kwestionariusza ma charakter nipsatywny
 • Średni czas wypełnienia 30 minut
 • Wynik badania dostępny od razu po wypełnieniu

Dimensions to kwestionariusz osobowości doskonale dostosowany do potrzeb biznesowych, przedstawiający wydajny i zrozumiały, oparty na przesłankach naukowych obraz osobowości jednostki w środowisku pracy.

Kwestionariusz Dimensions może być wykorzystywany do oceny kompetencji na wszystkich stanowiskach i we wszystkich branżach, zarówno wyższej kadry zarządzającej, kadry średniego szczebla menedżerskiego, ekspertów, młodych pracowników prowadzenia projektów zarządzania talentami.

W rozwoju kadry managerskiej i zespołów warto skorzystać z następujących analiz:

 RAPORT CECH OSOBOWOŚCI

Ludzie i relacje interpersonalne – zawiera informacje o stylu, w jakim jednostka współpracuje z innymi oraz zarządzania relacjami w miejscu pracy. Opisuje 3 obszary i 15 skal:

 • Komunikacja
 • Wywieranie wpływu
 • Pewność siebie
 • Wsparcie
 • Współdziałanie

Zadania i projekty – tu omawiany jest styl myślenia oraz sposób zarządzania zadaniami i dotyczy kwestii:

 • Analityczność
 • Koncepcyjność
 • Pomysłowość
 • Metodyczność
 • Sumienność

Energia do działania i emocje -mówi o emocjach i sposobach radzenia sobie ze zmianami. Pokazuje również, jaki poziom energii do działania prezentuje jednostka. Dotyczy obszarów:

 • Zrelaksowanie
 • Odporność na stres
 • Elastyczność
 • Decyzyjność i działanie
 • Orientacja na sukces

 

TYPY ZACHOWAŃ W PRACY

Raport prezentuje przegląd cech osobowości w odniesieniu do 16 typów psychologicznych (w oparciu o 4 poziomy preferencji: Estrawersja- Introwersja, Sensing – Intuition, Thinking – Feeling, Judging – Perceiving).

Kwestionariusz Dimensions zawiera pytania dotyczące preferowanego sposobu zachowywania się w pracy, a ten raport wskazuje rzeczywiste preferowane style zachowań w tym zakresie. W tym względzie różni się od innych kwestionariuszy, które oceniają typ psychologiczny i skupiają się na pomiarze wynikających z niego preferencji zachowań w odniesieniu do wszystkich sfer życia.

Dodatkową wartością raportu jest podział na osobowość typu A i B – czego nie zwiera profil MBTI:

 • Osobowość A – Lubi rywalizację, jest zorientowany na sukces. Jest aktywny i skupiony na realizacji celów.
 • Osobowość B – Opanowany i spokojny. Zachowuje spokój w obliczu wyzwań i porażek.

 

RAPORT STYLÓW BLOKUJĄCYCH

Przy ocenianiu potencjału rozwojowego, szczególnie dla stanowisk zarządczych i kierowniczych, dochodzi się ostatnio do wniosku, że istnieje szereg stylów lub czynników, które mogą prowadzić do wypalenia kandydata/kandydatki, który na początku wykazuje ogromny potencjał, ale następnie się blokuje, często z powodu tych samych przymiotów, które wcześniej przyniosły mu/jej sukces. Historia jest pełna przykładów tego typu sytuacji, gdzie przywódcy polityczni i liderzy świata biznesu często wpadali w pułapki, w obszarach:

 • Nadwrażliwość
 • Izolacja
 • Ekscentryczność
 • Nonkonformizm
 • Ekshibicjonizm
 • Zbytnia pewność siebie
 • Nadmierna zależność
 • Microzarządzanie

 TYPY RÓL ZESPOŁOWYCH

Raport pokazujący w jakich obszarach i rolach w zespole osoba może się odnajdywać najlepiej. Raport dotyczy następujący obszarów: Kierowanie, eksplorowanie, realizowanie, zatwierdzanie. Role które są uwzględnione w analizie to:

 • Kreator
 • Przywódca
 • Ewaluator
 • Realizator
 • Facylitator
 • Organizator
 • Networker
 • Finalizator

 

 

W przypadku osób lub zespołów działających w sprzedaży dodatkowo warto skorzystać z diagnozy:

 

PROFIL SPRZEDAŻOWY

Raport dotyczy stylów osobowości występujących w sytuacji sprzedaży. Model Sprzedaży Dimensions przedstawia osiem kluczowych etapów procesu sprzedaży. Wynikający z niego profil pokazuje prawdopodobny poziom komfortu działania w każdym z obszarów. Należy pamiętać, że nie odpowiada on rzeczywistym umiejętnościom dla każdego z obszarów, a wskazuje jedynie poziom komfortu działania na każdym etapie oraz ewentualne obszary dalszego rozwoju. Etapy sprzedaży:

 • Planowanie i przygotowanie
 • Nawiązywanie relacji
 • Poszukiwanie informacji
 • Określanie potrzeb
 • Prezentacja rozwiązań
 • Przezwyciężanie obiekcji
 • Finalizowanie sprzedaży
 • Serwis posprzedażowy

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z diagnozy i otrzymaniem informacji zwrotnej – napisz maila: biuro@aheadteam.com