Cele, cele, cele …

Model MBTI pokazuje różnice w typach osobowości, podobieństwa w niektórych obszarach, potencjalne punkty napięć i nieporozumień oraz powody i obszary w których można budować porozumienie. Mamy 16 typów osobowości … ale już 4 podejścia w rozumienia celów i tych osobistych i tych biznesowych.  Warto je znać – bo to, co często obserwuję w zespołach moich Klientów Managerów – to brak zrozumienia celów przez Ich pracowników, frustrację w związku z tym Szefów i spore ryzyko braku rezultatów.

Osoby ST – lubią ambitne i bardzo konkretne cele (opisane szczegółowo). Przy ich formułowaniu korzystają ze swojego doświadczenia, znanych sobie sposobów, które się sprawdziły i do tej pory gwarantowały im sukces. Preferują drogę małych kroków. Wizje i strategie mogą działać na nich hamująco ze względu na zbyt odległą perspektywę, którą nie zawsze są w stanie sobie wyobrazić. Częściej w tej grupie pojawia się myślenie o tym, by czegoś uniknąć, zatrzymać, obronić  status quo – niż zdobyć czy stworzyć coś  nowego (nową jakość, innowacyjne czy systemowe rozwiązanie, itp.). Ponieważ cele i wyzwania same w sobie są ogromnie ważne i priorytetowe, a możliwość sprawdzenia się jest czynnikiem motywującym – to osoby o tym profilu mogą znacznie częściej wchodzić w rywalizację i za wszelką cenę dążyć do realizacji celów (nawet kosztem innych). Ta grupa typów chętnie realizuje cele wyznaczone przez przełożonych lub narzucone z góry. Mogą być gwarantem realizacji celów i planów w firmie. Typy osobowości: ISTJ, ESTJ. ISTP, ESTP.

Osoby NT – również lubią ambitne cele, ale to do nich należy ich tworzenie. Lubią myśleć perspektywą długoterminową, liczą się dla nich możliwości jakie wiążą się z celami i korzyściami w przyszłości. Mają niezwykle silnie ustawione myślenie o dążeniu do rezultatów, kreowaniu nowej rzeczywistości, jakości. Stawiają na skuteczność i efektywność podejmowanych działań. Lubią kiedy ich cele mają znaczenie i to oni bywają bardzo sprawni w tworzeniu wizji/ misji/ strategii. Mogą łatwo się irytować, kiedy inni nie rozumieją ich celów, lub gdy mimo omówienia/ przygotowania procesu wdrożenia rezultaty nie są zgodne z ich oczekiwaniami. Stawiają na dużą skalę i mogą niechętnie odnosić się do spraw proceduralnych w realizacji celów. Praca z tymi typami szefów to nieustające wyzwania/ rozwój/ uczenie się nowego podejścia do biznesu (czasami u niedojrzałych Szefów niestety człowiek bywa tylko narzędziem do osiągania celów). W organizacji mogą w znaczący sposób wpływać na rozwój firmy i jej pozycję na rynku. Typy osobowości: INTJ, ENTJ, INTP, ENTP.

Osoby SF – o celach myślą w kategoriach operacyjnych – czyli jak wdrożyć, to co zostało przez kogoś stworzone (i szczegółowo opisane) i zawsze w kontekście wpływu tych celów na otoczenie (ludzie, zespoły, relacje, atmosfera). Ważniejsze dla tych typów osobowości jest sposób realizacji niż cele same w sobie. Lubią małe kroki, wolniejsze tempo, spokój i poczucie bezpieczeństwa, wsparcie i docenianie ich zaangażowania w trakcie ich realizacji. Bazują na swoim doświadczeniu, mają zaufanie do tego co sprawdzone. Mogą, tak jak osoby ST, chętniej koncentrować się na tym  – żeby coś zatrzymać, czegoś uniknąć. Bywają bardzo lojalne w realizacji celów swoich przełożonych, ale czasami mylą ilość podejmowanych działań na rzecz realizacji celów z efektywnością i celowością działania. Mają duży wpływ na atmosferę pracy i sposób budowania relacji w zespołach. Typu osobowości: ISFJ, ESFJ, ISFP, ESFP.

Osoby NF – myślą o celach w kategoriach tworzenia, inspiracji, znaczenia na przyszłość (perspektywa długoterminowa). Ważne – by realizacja celów była ekologiczna dla nich i ich otoczenia. Lubią się przy tym sami rozwijać i doświadczać czegoś wyjątkowego. Praca z tymi typami szefów może być pasmem nieustającego rozwoju osobistego, uczenia się nowego podejścia do biznesu, łapania nowego „wiatru w żagle” i transformacji. Sam jednak proces tworzenia u niektórych osób o tym typie czasami bywa niestety ważniejsze od efektów jakie mają przynieść formułowane cele i podejmowane działania. We wdrażaniu celów mogą też niechętnie (jak typy NT) odnosić się do procedur i przepisów – które ich zdaniem mogą ograniczać kreatywność ich myślenia i działania. W realizacji celów/ strategii i wizji firmy mogą wnosić znaczący wkład w tworzenie i rozwój kultury organizacyjnej. Typy osobowości: ENFJ, INFJ, ENFP, INFP.

A Ty jak myślisz o celach?

Jak je realizujesz?

Co jest dla Ciebie ważne, abyś zaangażował cały swój potencjał w ich realizację?

Polecane artykuły

Zostaw komentarz