Co łączy Królową Brytyjską Elżbietę, Julię Roberts i Jarosława Kaczyńskiego

Królowa brytyjska Kaczyński Julia Roberts

To co jest wspólne dla tych wszystkich 3 osób – to typ osobowości: ISTJ

zwany Kontrolerem

Wiele osób pyta na warsztatach – jak to możliwe? Bo przecież wydaje się, że to skrajnie różne osoby. I tak i nie.

4 wymiary preferencji, to ramy typu Ich osobowości:

  • Introversion (refleksja przed przystąpieniem do działań, spędzanie czasu w samotności lub z ograniczoną liczbą ludzi, unikanie wzbudzania zainteresowania sobą, preferujący słuchanie niż mówienie, zachowujący entuzjazm dla siebie, skupiający się głownie na czymś – co ich interesuje, inwestujący w głębsze relacje z wybranymi osobami, chroniący swoją prywatność)
  • Sensing (opierający się na rozsądku, doświadczeniu, realizmie i praktyczności w życiu, posługujący się dosłowną komunikacją, myślący szczegółami, przedstawiający krok po kroku informacje, skupiający się na tu i teraz, ceniący historię, tradycję i to co było, chętnie naprawiający te rzeczy, które zostały gdzieś „niedomknięte”, chętniej doskonalący się w tym, co już umieją niż otwierający się na nowe umiejętności, mający czasem kłopot z myśleniem syntetycznym, nie potrafiący czasami skorzystać z inspiracji i nowych możliwości jakie niesie przyszłość)
  • Thinking (stosujący logiczną analizę, ceniący sprawiedliwość, uczciwość, te same reguły i zasady dla wszystkich, stawiający na prawdomówność raczej niż na takt, bywa że nie zwracający uwagi na wyjątki od reguły, chętnie podejmujący decyzje, skupieni na celach i wynikach, krytyczni, postrzegani jako bez serca i empatii, motywuje ich dokonywanie osiągnięć)
  • Judging (stawiający pracę i zobowiązania nad przyjemnościami, planujący życie i pracę, doprowadzający sprawy do końca, dotrzymujący słowa i terminów, nie lubiący zmian i niespodzianek, mało elastyczni w modyfikowaniu własnych opinii i planów)

W różnym jednak stopniu osoby te wykorzystują swoje mocne strony i talenty i równoważą je zachowaniami z przeciwnych do nich światów. Co więcej wydaje się, że przynajmniej 2 z tych osób w niektórych sytuacjach zamykają się w swoich światach, twierdząc czasami, że są one najlepsze. To też zamyka Im drogę dotarcia do świata Ekstrawersji: ok. 50 % (osób w populacji), Intuicji – ok. 26%, Uczuć – ok. 60%, Obserwacji – ok. 46%.

Kluczem do sukcesu jest elastyczność i umiejętność dopasowania się do ludzi różnych od nas.

Polecane artykuły

Zostaw komentarz