Na czym polega zarządzanie emocjami

Emocje są ważnym źródłem informacji o tym, że dzieje się coś ważnego dla nas. Cenny jest każdy rodzaj emocji i najgorsze co może się zdarzyć – to odcięcie od emocji. Wtedy nie może zadziałać Twój system ostrzegawczy, intuicja – która mogłaby Cię poprowadzić do najlepszego rozwiązania. Wtedy, gdy emocje Cię zalewają, nie masz często dostępu do swoich mechanizmów poznawczych, które mają wpływ na zdrowy rozsądek, logiczną analizę, rozważanie za i przeciw, myślenie o konsekwencjach.

Warto więc znać prawa emocji (wg koncepcji Nico Frijdy) – dzięki nim łatwiej jest zarządzać emocjami w zderzeniu z sytuacjami w życiu i w pracy:

1 prawo – znaczenie sytuacyjne
Emocja powstaje w odpowiedzi na sytuacje. Źródłem pozytywnych emocji dla osoby są zdarzenia, które wspierają jej dążenia i cele. Źródłem negatywnych emocji są sytuacje zagrażające, niszczące lub nieoczekiwane.

2 prawo – zaangażowanie
Emocje odpowiadają na takie zdarzenia, które są ważne dla osoby ze względu na jej motywy lub potrzeby. Osoba nadaje więc emocjonalne znaczenie sytuacji ze względu na poziom swojego zaangażowania.

3 prawo – postrzeganie rzeczywistości
Emocje wytwarzane przez osobę związane są sytuacjami, które osoba postrzega jako rzeczywiste. I nawet jeśli osobie jakaś sytuacja wydaje się bardzo rzeczywista a nią nie jest – może wzbudzić w sobie wysoki poziom emocji.

4 prawo – zmiana przyzwyczajenia i odczuwania porównawczego
Ocena sytuacji przez osobę zależy od punktu odniesienia. Im większa zmiana od poziomu wyobrażeń i oczekiwań, tym silniejsza może powstać emocja.

5 prawo – hedonistyczna asymetria
Wraz z poziomem zaspokojenia przyjemność ma tendencję do szybkiego znikania, przykrość jednak może się utrzymywać długo. Przyzwyczajamy się bowiem szybko do zdarzeń, które wywołują emocje pozytywne, ale trudno jest zaakceptować i przyzwyczaić się do sytuacji, które wywołują negatywne emocje.

6 prawo – zachowanie emocjonalnego momentu
Kolejne doświadczenia emocjonalne mogą być tak samo mocne, jak w pierwotnej sytuacji, która je wywołała i za każdym razem wywoływać równie silne przeżycia.

7 prawo – zamknięcie się w sobie
Jeśli w wyniku różnych zdarzeń osoba wywołuje jakiś stan emocjonalny, który staje się u niej dominujący to osoba w tej filozofii ma tendencję do podporządkowania myśli i działań (przygnębienie -> postrzeganie świata w czarno-białych kolorach)

8 prawo – uważanie na konsekwencje
W wyniku doświadczeń osoba może uczyć się kontrolować emocje, jeśli będą temu towarzyszyły negatywne konsekwencje

9 prawo – minimalne obciążenie
Mózg i serce uczą się ze sobą współpracować (współdziałaniu procesów emocjonalnych i poznawczych) i dzięki temu osoba może umieć ocenić sytuację w taki sposób, aby napięcie emocjonalne było jak najmniejsze

10 prawo – maksymalny zysk
Osoba może nauczyć się oceniać w taki sposób sytuacje, aby uzyskać jak największy zysk emocjonalny (nadawanie znaczenia np. trudnych sytuacji w postaci lekcji a nie porażek) i zachować spokój wewnętrzny, harmonię i wysokie poczucie własnej wartości.

Zarządzanie emocjami sprowadza się zatem do pracy na przekonaniach, które pozwalają interpretować to co nas spotyka w taki sposób, by nie fundować sobie skrajnych emocji (pamiętaj, że są przekonania blokujące i wspierające). Niestety ten proces wymaga rozumienia swojej odpowiedzialności za to kim jestem, jak myślę, co czuje i co np. wyprowadza mnie z równowagi, co mnie denerwuje.

Jeśli się tego nauczysz – Twoje życie będzie innej jakości. Jesteś na to gotowy?

Tu możesz przypomnieć sobie na czym polega Twoja odpowiedzialność

Polecane artykuły

Zostaw komentarz