Coaching

Gdy EGO jest większe od Managera

Raport przywództwa HDS w badaniu Hogan Assessment Systems pozwala poznać czynniki, które mogą być hamulcem rozwoju osobistego, osiągania celów i rozwoju biznesu u Managera. HDS pokazuje ciemną stronę osobowości i czytelny obraz potencjalnych zagrożeń w Jego praktykach biznesowych.

U Managera, o którym tu piszę, w Jego ciemnej stronie osobowości zwraca uwagę:

 • wysoki poziom labilności emocjonalności (100%)– który mówi o tym, że Manager może mieć kłopot w reagowaniu na krytykę, reagować zbyt emocjonalnie w sytuacji stresu, łatwo się irytować, zmienne nastroje Managera mogą nie wspierać budowanie porozumienia i współpracy w zespole
 • wysoki poziom nieelastyczności (100%) w postaci niechęci do współpracy z osobami, których nie lubią, kwestionowania decyzji i sposobu kierowania firmą u swoich przełożonych
 • wysoki poziom arogancji (100%), który może się ujawniać w przecenianiu swoich umiejętności i kompetencji, braku wyciągania lekcji z popełnianych błędów, postępowaniu zgodnie z zasadą że mu się należy dużo więcej niż dostaje, przekonaniu że wiedzą lepiej,  więcej i niedocenianiu wkładu innych osób

Moim zadaniem było przekazanie Managerowi informacji zwrotnej, wsparcie Go w interpretacji wyników oraz motywacja do podjęcia działań rozwojowych.

Głównym powodem tych działań było badanie oceny 360 przeprowadzone jakiś czas temu, w którym to wyszło – że nikt w firmie nie chce współpracować z tą osobą, a Manager jest mocno przekonany o swoich talentach i mocnych stronach, że destrukcyjnie wpływa na atmosferę, morale w zespole i wizerunek firmy wśród Klientów. W takich sytuacjach myślę o Kliencie z ciekawością i chcę poznać osobiście osobę – by testy były tylko jednym z elementów procesu diagnozy.

Na sesję zamiast Managera przyszło Jego EGO.

Po czym można było je poznać?

 • samouwielbienie podkreślane w każdym wypowiadanym zdaniu
 • wszystkowiedzenie – czyli duma intelektualna nie znosząca innego punktu wiedzenia
 • osądzania i narzekanie
 • obwinianie wszystkich dookoła za to, że nie doceniają Jego wysiłków, umiejętności i kompetencji
 • zrzucanie odpowiedzialności za jakość swojej pracy i życia na innych
 • dzielenie świata na dobry i zły, wrogów i …Jego samego
 • koncentrowanie się przykładach braku sprawiedliwości w ocenie Jego wkładu i zasług w pracy dla tej firmy
 • podkreślanie, że wygrany może być tylko jeden – czyli On
 • a poza tym krytyka, krytyka, krytyka i …..krytyka

Podstawą wzmacniania EGO jest: strach, złość, nienawiść, wstyd, żal, pogarda, wina,

Po ocenie 360, raporcie Hogana i analizie typu osobowości Manager ma komplet wiedzy o sobie. Pytanie kiedy przyjmie te fakty, przeanalizuje koszty i zyski, podejmie wyzwanie rozwoju osobistego i wdrażania zmian. Firma stworzyła Mu możliwości i zaoferowała wsparcie w tym procesie. Nie można jednak przecież nikogo zmusić do tego, by chciał się doskonalić…

Typ osobowości Managera  – ESTJ zwany działaczem

 

 

Please like & share:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>