Gdzie kończy się coaching, a zaczyna terapia?

Wiele organizacji korzysta z usług coachingowych dla swoich Managerów, aby wspierać ich rozwój osobisty i zawodowy. Coaching managerski może być niezwykle skutecznym narzędziem do doskonalenia umiejętności przywódczych i osiągania sukcesów biznesowych. Jednakże istnieją tematy, które mogą wykraczać poza zakres typowego coachingowego wsparcia i być bardziej odpowiednie dla terapii. Dla Managerów ale przede wszystkim dla coachów ważne jest rozróżnienie, kiedy należy zasięgnąć pomocy coacha, a kiedy potrzebna jest profesjonalna terapia.

Oczywiście tematu jak zwykle dostarczyło życie. Trafił bowiem do mnie Manager, który był procesie coachingowym – po którym nie tylko jego jakość pracy i życia się nie poprawiła, a wręcz pogorszyła. Miał w związku z tym nienajlepsze zdanie na temat coachów i coachingu. I po zapoznaniu się ze szczegółami – czego ten proces dotyczył, jakie obszary do rozwoju posiadał i posiada nadal Klient – przyznaję, że coach nie miał pojęcia o diagnozie obszarów do rozwoju i porwał się z „motyką na słońce”, zastosował wyuczone na kursach narzędzia które rozbabrały tematy – ale już nie było wyprowadzenia Klienta do stanu w którym mógłby dobrze żyć i realizować się w roli Managera w biznesie.

Kiedy zatem coaching nie zadziała

Problemy zdrowia psychicznego

Jeśli Manager doświadcza poważnych problemów zdrowia psychicznego, takich jak depresja, zaburzenia lękowe czy zaburzenia osobowości (w nich mieści się np. psychopatia i narcyzm), coaching managerski nie będzie odpowiednią formą wsparcia. W takich przypadkach konieczne może być skorzystanie z usług terapeuty lub psychiatry, który będzie mógł zaoferować specjalistyczną pomoc i leczenie.

Trauma związana z przeszłością

Managerowie mogą czasem zmagać się z traumą związaną z przeszłością, taką jak traumy z dzieciństwa, trudne doświadczenia życiowe czy utrata bliskiej osoby. Tematy te mogą wymagać głębszego zrozumienia i przetworzenia, co przeważnie wykracza poza kompetencje większości coachów i wymaga profesjonalnej terapii.

Konflikty rodzinne czy osobiste

Problemy związane z życiem osobistym, takie jak konflikty rodzinne, trudności w relacjach międzyludzkich czy problemy małżeńskie, są również tematami, które nie nadają się na coaching managerski. W takich sytuacjach ważne jest skorzystanie z terapii, aby uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu trudności oraz lepsze zrozumienie własnych potrzeb i emocji.

Uzależnienia i szkodliwe nawyki

Jeśli Manager boryka się z uzależnieniami, takimi jak alkoholizm, narkomania czy uzależnienie od hazardu, coaching managerski może być niewystarczający. W takich przypadkach konieczna może być terapia uzależnień, która pomoże Managerowi przezwyciężyć szkodliwe nawyki i odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Problemy zdrowotne fizyczne

Chociaż coaching może pomóc w radzeniu sobie z pewnymi aspektami zdrowia fizycznego, na przykład motywować do regularnej aktywności fizycznej czy zdrowej diety, to jednak w przypadku poważnych problemów zdrowotnych fizycznych, Manager potrzebuje skonsultować się z lekarzem lub specjalistą ds. zdrowia, a nie z coachem.

 

Choć coaching managerski jest skutecznym narzędziem do rozwoju osobistego i zawodowego, istnieją tematy, które lepiej nadają się do terapii. Managerowie i coachowie powinni być świadomi granic coachingowego wsparcia i w razie potrzeby zasięgnąć profesjonalnej pomocy terapeutycznej. Dbanie o zdrowie psychiczne i emocjonalne jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania w roli lidera oraz osiągania sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych.

 

***

Chcesz wiedzieć, jakie działania i rodzaj wsparcia będzie najlepszy dla Twoich wyzwań osobistych i zawodowych? Umów się na konsultację lub diagnozę połączoną z wywiadem. Będziesz wiedział co zrobić, by jak najszybciej zadbać o siebie.

Użyj formularza kontaktu, napisz do mnie

Polecane artykuły

Zostaw komentarz