INTJ

Typ osobowości INTJ

Cechuje się oryginalnym umysłem i ma sobie wielkie pragnienie wprowadzenia w życie swoich pomysłów oraz zrealizowania swoich celów. Szybko dostrzega wzory w wydarzeniach zewnętrznych i opracowuje ich wyjaśnienia w oparciu o szeroką perspektywę. Jeśli zaangażuje się w jakiś projekt, to w zorganizowany sposób doprowadza go do końca. Sceptyczny i niezależny, wymaga wysokich standardów, kompetencji i wykonania, zarówno od siebie, jak i od innych.

 Źródło: Introduction to Type – podręcznik dla praktyków MBTI, OPP LTD, wydanie 6, 2009

INTJ w pracy
Mocne strony Obszary do rozwoju
 • Wizjonerzy tworzący skuteczne rozwiania systemowe
 • Umiejętności analityczne i logicznego rozwiązywania problemów
 • Samodzielna praca – szczególnie skutecznie w trudnych warunkach
 • Rozumienie skomplikowanych teorii i modeli
 • Szukanie okazji do podejmowania decyzji
 • Stawianie sobie i innym ambitnych celów
 • Planowanie krótko i długoterminowe
 • Dążenie do uczciwości i sprawiedliwości
 • Wysoka sprawność intelektualna
 • Brak koncentracji na szczegółach po wypracowaniu idealnego rozwiązania
 • Niska tolerancja dla niedoskonałości innych, wolniejszego uczenia się
 • Czasami zbyt wysoka niezależność i niechęć do kontrolo, raportowania, procedur
 • Brak elastyczności w rozstawaniu się ze swoimi planami czy koncepcjami

Znane osoby o typie INTJ

Dwight D. Eisenhower (prezydent USA), Thomas Jefferson (prezydent USA), Sir Isaac Newton (fizyk, astronom, filozof, Jane Austen (pisarka), Martina Navratilova (tenisistka) Arnold Schwarzenegger (aktor, gubernator stanu California), Rudy Giuliani (burmistrz Nowego Jorku), Donald Rumsfeld (sekretarz obrony USA), Colin Powell (generał amerykański, sekretarz stanu), Lance Armstrong (kolarz), Chevy Chase (aktor), Ivan Lendl (tenisista), Michael Dukakis (gubernator stanu Massachusetts), Maria Shriver (dziennikarka, żona Arnolda Schwarzenegger’a), Franz Kafka (pisarz), Sherlock Holmes (detektyw), Władimir Putin (polityk), Steve Jobs (przedsiębiorca)

W Polsce: Leszek Czarnecki, Waldemar Pawlak, Elżbieta Bieńkowska, Janusz Józefowicz, Robert Kozyra, Leszek Balcerowicz, Marcin Prokop, Krzysztof Penderecki