Jak zasłużyć na zaufanie?

zaufanie w biznesieBadania CBOS’u  podały że 70% społeczeństwa ufa Panu Prezydentowi Komorowskiemu. Natomiast brakiem zaufania pana Jarosława Kaczyńskiego obdarza 50%. Zestawienie to jak każde inne. Jednak jak się przeliczy % na populację, to w grę wchodzą miliony ludzi. Warto się więc zastanowić co to zaufanie wzbudza i co sprawia, że ludzie zaufaniem kogoś nie obdarzają.

Przede wszystkim wspomniane przeze mnie osoby mają różne typy osobowości.

Pan Komorowski to ISFJ (13,8%), pan Kaczyński to ISTJ (11,6%). Różnie więc podochodzą do sposobu podejmowania decyzji (w różny też sposób używają swoich mocnych stron i talentów z tych 3 pozostałych takich samych preferencji), w umiejętnościach społecznych są jak ogień i woda,  wpływa to oczywiście na sposób komunikowania się z innymi i reagowania w sytuacjach konfliktowych. Prezydent Komorowski szuka zgody i kompromisów lub wysyła jednego ze swoich współpracowników do zaprezentowana trudnych kwestii, stawia na tradycję i wartości, pojawia się rozsądnie w mediach, popełnia gafy bliskie każdemu zwykłemu Polakowi, bywa rubaszny, potrafi zareagować z poczuciem humoru i dzięki temu wzbudza sympatię, otacza się ekspertami którym ufa i których słucha, jest prawdziwy i spójny w swoich zachowaniach, potrafi myśleć i mówić w kategoriach państwa i obywateli.

Dla odmiany Pan Kaczyński co chwilę zmienia swoje oblicze i odgrywa jakieś role, pozycjonuje się na zbawcę narodu i wszystko wiedzącą osobę z dostępem do tajnych teczek, otacza się osobami podobnymi do siebie ale i tak on sam podejmuje wszelkie decyzje i rozdaje karty, posługuje się negatywną komunikacją i dzieli świat i ludzi wg zasady „białe i czarne”, buduje dystans w relacjach z innymi, straszy obywateli uprawiając czarnowidztwo zamiast opierać się na faktach, jest podejrzliwy, rozpoznaje problemy i trudności ale nie proponuje rozwiązań, nie uczy się na popełnianych błędach i nie wyciąga dla siebie wniosków, i co najważniejsze nie dotrzymuje słowa w dostarczaniu wyniku (kolejne przegrane wybory mimo stanowczych zapowiedzi sukcesu)

A Ty  – jesteś godnym zaufania pracownikiem, specjalistą, managerem, liderem, partnerem?

Pamiętaj! Łatwiej jest dostać zaufanie i je utrzymać, niż utracone zaufanie odbudować.

Wiesz, że zaufanie to uczucie?

O co warto zadbać, by inni Ci ufali:

  1. Budować nieustająco swoją reputację
  2. Brać odpowiedzialność
  3. Dotrzymywać słowa
  4. Być dostępnym dla innych
  5. Osiągać cele
  6. Być prawdziwym i szczerym w relacjach z innymi
  7. Dawać coś od siebie bezinteresownie i pomagać w potrzebie
  8. Rozwijać swoje umiejętności i kompetencje
  9. Okazywać  zaufanie
  10. Być niezawodnym

I jeśli nadal musisz prosić o zaufanie – to znaczy, że jeszcze nie zapracowałeś na nie.

Masz więc coś do zrobienia w tym temacie.

Od czego chcesz zacząć?

 

 

Polecane artykuły

Zostaw komentarz