Lista kompetencji na czasy VUCA i BANI w biznesie

zarzadzanie w czasach niepewnosci

Ostatnie lata, to czas nieustających wyzwań w biznesie, zmian, restrukturyzacji, konieczności pracy w niestandardowy sposób, myślenia i działania wbrew temu, co działało jeszcze chwile temu. Mamy czasy VUCA i BANI.

Określenie „VUCA” odnosi się do czterech charakterystyk otaczającego współczesnego świata biznesu i organizacji: Volatility (Zmienność), Uncertainty (Niepewność), Complexity (Złożoność) i Ambiguity (Niejednoznaczność). Natomiast termin „BANI” odnosi się do środowiska, które jest Breakneck (Bez zahamowań), Ambiguous (Niejasne), Non-Linear (Nieliniowe) i Incomprehensible (Niezrozumiałe).

W kontekście tych wyzwań, istnieje kilka kluczowych kompetencji, które mogą być istotne w radzeniu sobie w środowisku VUCA i BANI:

 1. Zwinność (Agility): Umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków, szybkiego reagowania na nowe informacje i elastycznego podejścia do problemów.
 2. Zdolność do uczenia się (Learning Agility): Szybkość adaptacji do nowych sytuacji, zdolność do szybkiego przyswajania nowych umiejętności i elastyczne podejście do nauki.
 3. Kreatywność i Innowacyjność: Zdolność do myślenia kreatywnie, generowania nowych pomysłów i znajdowania innowacyjnych rozwiązań w warunkach niepewności i złożoności.
 4. Umiejętności komunikacyjne: Efektywna komunikacja jest kluczowa w sytuacjach niejednoznacznych, gdzie jasność informacji może być ograniczona.
 5. Umiejętność budowania relacji: W środowisku VUCA i BANI, budowanie trwałych relacji i współpraca z różnorodnymi grupami stają się kluczowe dla sukcesu.
 6. Podejmowanie decyzji pod presją: Zdolność do podejmowania szybkich, trafnych decyzji w warunkach dynamicznych i wymagających sytuacji.
 7. Umiejętność zarządzania ryzykiem: Rozumienie, ocena i zarządzanie ryzykiem są kluczowymi elementami w środowisku charakteryzującym się dużą niepewnością.
 8. Cyfrowa kompetencja: Znajomość technologii cyfrowych i umiejętność korzystania z narzędzi technologicznych stają się coraz bardziej istotne w erze BANI.
 9. Świadomość kulturowa: Ze względu na rosnącą globalizację, umiejętność zrozumienia i współpracy z różnorodnymi kulturami staje się ważna.
 10. Samorozwój: Gotowość do ciągłego samorozwoju, refleksji nad własnymi umiejętnościami i dostosowywania się do zmieniających się warunków.

Te kompetencje nie tylko pomagają w radzeniu sobie w warunkach VUCA i BANI, ale również stanowią kluczowe umiejętności przyszłości, które są ważne w dynamicznym i szybko ewoluującym świecie biznesu i społeczeństwa.

Rozwój kompetencji

Jak rozwijać swoje kompetencje w czasach VUCA i BANI

Zwinność (Agility):
  • Uczestnictwo w szkoleniach z zarządzania projektem zwinności, które nauczą elastycznego podejścia do pracy nad projektami.
  • Regularne uczestnictwo w warsztatach dotyczących design thinking lub kreatywnego rozwiązywania problemów, aby zrozumieć, jak szybko dostosować się do potrzeb pracowników i klientów.
  • Praktykowanie mindfulness i technik redukcji stresu, nauka zarządzania swoimi emocjami, aby rozwijać umiejętność szybkiego reagowania na sytuacje stresowe i dbać o swój dobrostan.
Zdolność do uczenia się (Learning Agility):
  • Regularne uczestnictwo w kursach online z zakresu umiejętności miękkich i twardych, aby zdobywać nową wiedzę, rozszerzać bank pomysłów na dbanie o siebie.
  • Zakładanie osobistego planu rozwoju, zidentyfikowanie obszarów do nauki i regularne monitorowanie postępów.
  • Uczestnictwo w międzykulturowych/ międzydziałowych projektach, aby zdobywać doświadczenie w różnych obszarach.
Kreatywność i Innowacyjność:
  • Regularne ćwiczenia w generowaniu pomysłów, na przykład poprzez sesje burzy mózgów.
  • Udział w warsztatach artystycznych lub kreatywnych, aby rozwijać zdolności myślowe.
  • Tworzenie przestrzeni do pracy, która sprzyja kreatywności, na przykład poprzez zmianę otoczenia pracy.
Umiejętności komunikacyjne:
  • Uczestnictwo w warsztatach z komunikacji na przykład opartych na modelu MBTI, ale też technik wywierania wpływu i perswazyjnej komunikacji (dostępne u nas w Ahead).
  • Prowadzenie regularnych spotkań z zespołem, aby doskonalić umiejętności prezentacji i wyjaśniania koncepcji.
  • Aktywne słuchanie podczas spotkań, koncentrując się na zrozumieniu perspektyw innych osób.
Umiejętność budowania relacji:
  • Organizowanie wydarzeń team-building, aby zintegrować zespół.
  • Udział w kursach z zakresu rozwoju osobistego, aby lepiej zrozumieć siebie i innych.
  • Wspieranie mentorstwa i poszukiwanie okazji do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.
Podejmowanie decyzji pod presją:
  • Symulacje biznesowe, które pozwalają na praktykę podejmowania decyzji w dynamicznym środowisku.
  • Analiza przypadków, szczególnie tych związanych z sytuacjami kryzysowymi.
  • Udział w szkoleniach z zarządzania ryzykiem, aby doskonalić umiejętność oceny sytuacji.
Umiejętność zarządzania ryzykiem:
  • Analizowanie przypadków studyjnych dotyczących sytuacji ryzykownych w branży.
  • Tworzenie planów zarządzania ryzykiem w kontekście projektów lub działalności biznesowej.
  • Uczestnictwo w seminariach dotyczących strategii zarządzania ryzykiem.
Umiejętności cyfrowe:
  • Samodzielne eksplorowanie nowych technologii i aplikacji.
  • Aktywne korzystanie z platform społecznościowych i narzędzi pracy online.
Świadomość kulturowa:
  • Udział w międzynarodowych programach wymiany lub stażach.
  • Czytanie literatury dotyczącej różnic kulturowych i szkoleń z tego obszaru.
  • Aktywne poszukiwanie informacji na temat różnych kultur i ich wpływu na zachowania biznesowe.
Samorozwój:
  • Prowadzenie regularnych refleksji nad własnymi postępami i osiągnięciami.
  • Udział w sesjach coachingowych lub mentoringu, aby otrzymywać konstruktywną informację zwrotną ale tez uczyć się od najlepszych
  • Przygotowanie indywidualnych celów rozwoju i monitorowanie ich realizacji (na przykład na podstawie wyników Kompleksowej Diagnozy Managerskiej)

 

***

Potrzebujesz Managerze wsparcia w rozwoju swoich kompetencji na czasy niepewności, lub chcesz rozwijać niezbędne kompetencje u swoich podwładnych?

Napisz do mnie, korzystając

z formularza kontaktu lub zadzwoń

 

Polecane artykuły

Zostaw komentarz