Coaching

Manipulajca pracownika – jak ją rozpoznać

Wiele razy rozmawiałam z osobami pracującymi w korporacjach o tym, że mieli okazjęmanipulacja pracownika zetknąć się z  szefami, którzy stosowali techniki manipulacyjne  – gdy chcieli osiągnąć  sukces kosztem swoich pracowników.

Dziś jednak chcę napisać o manipulacji w wydaniu pracownika, który w jednej z firm skutecznie posługiwał się takimi działaniami trzymając w szachu przez lata swoich skutecznych i dynamicznych szefów. Czemu się nie zorientowali, że jest to manipulacja, że pracownik wykorzystuje ich naiwność, że mogą przerwać to błędne koło i nie muszą się dalej na to zgadzać?

Ponieważ nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z takim pracownikiem, nikt im nie powiedział, że jest to manipulacja – nie zdawali sobie z tego sprawy i latami tolerowali:

 • eskalacje reakcji emocjonalnych w rozmowach, zamiast zarządzania emocjami i opierania się na faktach
 • wzbudzanie poczucia winy u jednego z szefów w sytuacji jego obniżonej odporności kiedy był podatny na działanie argumentów w stylu: „bo ty zawsze”, „bo ty nigdy …a ja tak się dla Ciebie poświęcam, tyle robię dla firmy i dla Ciebie, tak bardzo się starałam, a Ty tego nie doceniasz
 • podważanie autorytetu szefa przez przekazywanie swoich interpretacji sytuacji innym pracownikom po każdym spotkaniu (które często zakładały złe intencje szefa lub brak jego kompetencji). Szef nie miał szans mierzyć się z tymi historiami, a inni pracownicy wierzyli latami temu managerowi – ponieważ osoba ta głośno i emocjonalnie  prezentowała swoje poglądy (a wiele osób myśli nadal, że jeśli ktoś dużo mówi i głośno mówi – to na pewno ma rację) 
 • przekazywanie szefowi szczegółowych informacji o swoim życiu prywatnym, by następnie móc korzystać w trakcie dyskusji z argumentów: „nie możesz mi przecież tego zrobić – wiesz jaką mam sytuację prywatną”
 • wyciąganie od szefa informacji o jego samopoczuciu, by następnie oferować swoje wsparcie na zasadzie: „nikt jak ja Cię nie zrozumie”, „nikt oprócz mnie nie może Ci pomóc w tej sytuacji, czy w relacji z klientem”, „tylko ja się mogę tym zająć”
 • w dyskusjach o projektach/ zadaniach zamiast nastawienia na rozwiązania – cały czas koncentrowanie się na przeszłości z podawaniem argumentów – „bo kiedyś tu było lepiej”, „bo poprzedni szef takiego czegoś ode mnie nie oczekiwał, doceniał mnie i moje zaangażowanie, traktował mnie wyjątkowo, a Ty?” (co spowalniało prace działu i nie pozwalało wykorzystywać na bieżąco pojawiające się szanse)
 • kierowanie się zasadą „lubię kogoś lub nie lubię” więc albo wspieram swoich podwładnych albo nie, bez brania pod uwagę rzeczywistych umiejętności i kompetencji poszczególnych osób
 • żonglowanie swoim humorem i nastrojem, który pozwalał danego dnia na merytoryczne ustalenia, bądź też wyzwalały konieczność obchodzenia tego managera szerokim łukiem do czasu – „aż jej przejdzie”
 • żądanie uwagi i podobnego traktowania w kontekście pensji, stanowiska, samochodu jakie otrzymywali inni managerowie – ale bez uwzględnienia wkładu, odpowiedzialności i dostarczanych rezultatów przez te inne osoby w firmie. Tu znowu pojawiał się argument – „ja się tak poświęcam dla firmy, innych wynagradzasz, a mnie nie”
 • straszenie odejściem  – jeśli pracownik nie dostanie tego, co w danym czasie było dla niej ważne
 • deklarowanie swojej lojalności, zaangażowania i wywiązywania się z odpowiedzialności managerskiej podczas, gdy dzisiejszy obraz sytuacji pokazuje, że często było wręcz odwrotnie

Manipulująca pani Manager to typ osobowości: ESFJ.

Jeden z szefów to typ ESTJ, drugi ISTJ.  Obydwaj nauczyli się pracować z panią Manager i mieli swoje techniki obronne. Ponosili jednak wysokie koszty osobiste i jak się okazało teraz –  również finansowe. Obydwaj jako osoby „S” nie złożyli jednego obrazu z tych zachowań pracownika, by móc dostrzec pewne schematy działań manipulacyjnych i wyciągnąć dla siebie wnioski wsparte następnie konkretnym planem działania. Zabrakło też regularnych informacji zwrotnych do pracownika na temat jej zachowania oraz działań wspierających modyfikację postaw i zachowań w miejscu pracy, a więc coachingu i mentoringu.

 

A Ty potrafisz rozpoznać manipulację? Wiesz jak się przed nią chronić?

A może Ciebie to zjawisko wcale nie dotyczy?

 

 

 

 

 

Please like & share:

2 komentarze Manipulajca pracownika – jak ją rozpoznać

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>