Najważniejsze lekcje przywództwa i zarządzania według Petera Druckera

Peter Drucker, znany jako ojciec współczesnego zarządzania, był jednym z najbardziej wpływowych myślicieli biznesowych XX wieku. Jego prace i filozofia zarządzania nadal stanowią inspirację dla liderów na całym świecie.

Oto najważniejsze lekcje przywództwa i zarządzania według Petera Druckera.

 1. Skupienie na ludziach:

Według Druckera, ludzie są najważniejszym zasobem każdej organizacji. Jego filozofia zakładała, że liderzy powinni być zorientowani na pracowników, wspierając ich rozwój i umożliwiając realizację ich pełnego potencjału. Liderzy powinni być empatyczni, słuchać pracowników i angażować ich w proces podejmowania decyzji.

 1. Celowość:

Drucker podkreślał znaczenie określenia jasnych celów i strategii dla organizacji. Zgodnie z jego filozofią, liderzy powinni wiedzieć, dokąd zmierzają i jakie kroki podejmować, aby osiągnąć te cele. Celowość umożliwia skoncentrowanie się na najważniejszych zadaniach i uniknięcie rozproszenia uwagi.

 1. Innowacje i Przywództwo przyszłości:

Drucker był przekonany, że liderzy powinni być gotowi na zmiany i innowacje. Przewidywał, że przyszłość należy do tych, którzy są zdolni do adaptacji i kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów. Liderzy powinni inspirować swoich pracowników do poszukiwania nowych rozwiązań i ciągłego doskonalenia.

 1. Zarządzanie efektywnością:

Efektywność była kluczowym pojęciem w myśli Druckera. Zalecał on, aby liderzy skupili się na osiąganiu wyników poprzez optymalne wykorzystanie zasobów i eliminację zbędnych działań. Efektywność wymaga ciągłego monitorowania postępów i podejmowania działań korygujących, aby zapewnić, że organizacja osiąga swoje cele.

 1. Kontrola wyników, a nie ludzi:

Drucker podkreślał znaczenie zarządzania na podstawie wyników. Zamiast koncentrować się na kontrolowaniu pracowników, liderzy powinni skupić się na monitorowaniu i ocenie osiągniętych rezultatów. Wprowadzenie systemów opartych na zaufaniu i odpowiedzialności może przyczynić się do zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników.

Jak początkujący Manager, bez doświadczenia i obycia w roli – może pracować nad tymi jakościami

Cele i wyniki

 1. Określenie celów SMART: Młody manager może nauczyć się tworzyć cele, które są Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne i Terminowe.
 2. Regularne śledzenie postępów: Ustalenie regularnych spotkań lub raportów w celu monitorowania postępów w realizacji celów.
 3. Analiza SWOT: Ćwiczenie analizy SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia) może pomóc zidentyfikować priorytety i cele.
 4. Przyjmowanie odpowiedzialności: Zachęcanie zespołu do przyjmowania odpowiedzialności za osiągnięcie swoich celów, co promuje zaangażowanie i samodzielność.
 5. Feedback i zmiany: Nauka reagowania na bieżąco na wyniki, wdrażanie korekt i dostosowań w celu lepszego dostosowania się do osiągania celów.

Ludzie i kultura organizacyjna

 1. Budowanie relacji: Rozwijanie umiejętności budowania pozytywnych relacji z członkami zespołu, opartych na zaufaniu i szacunku.
 2. Słuchanie i empatia: Praktykowanie empatycznego słuchania, aby zrozumieć potrzeby, obawy i perspektywy pracowników.
 3. Delegowanie obowiązków: Nauka delegowania obowiązków, aby rozwijać umiejętności członków zespołu i promować zaufanie.
 4. Wspieranie rozwoju: Zapewnienie możliwości rozwoju i szkoleń dla członków zespołu, aby pomóc im w osiągnięciu swojego pełnego potencjału.
 5. Rozwiązywanie konfliktów: Nauka skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole w sposób konstruktywny i rozwojowy.

Innowacje i kreatywność

 1. Stymulowanie kreatywności: Organizowanie sesji burz mózgów lub warsztatów, aby wyzwolić kreatywność w zespole.
 2. Poszukiwanie nowych pomysłów: Zachęcanie członków zespołu do zgłaszania nowych pomysłów i sugestii na temat ulepszeń.
 3. Badanie trendów: Śledzenie trendów branżowych i analizowanie nowych możliwości biznesowych.
 4. Ryzyko kontrolowane: Uczestniczenie w projektach pilotażowych lub eksperymentach, aby ocenić nowe pomysły przed pełnym wdrożeniem.
 5. Otwartość na zmiany: Rozwijanie elastyczności i otwartości na zmiany, co sprzyja adaptacji nowych idei i rozwiązań.

Procesy i Efektywność

 1. Analiza procesów: Nauka analizy i optymalizacji istniejących procesów w celu identyfikacji obszarów do ulepszenia.
 2. Zarządzanie czasem: Doskonalenie umiejętności zarządzania czasem i priorytetów, aby zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów.
 3. Implementacja systemów: Wdrażanie systemów zarządzania projektami lub narzędzi do monitorowania postępów i śledzenia wyników.
 4. Eliminacja marnotrawstwa: Świadomość i eliminacja marnotrawstwa zasobów, czasu i energii w organizacji.
 5. Standaryzacja procedur: Ustalanie standardów i procedur, które pomagają w zapewnieniu spójności i jakości w działaniu organizacji.

Edukacja i Rozwój

 1. Plan rozwoju: Stworzenie planu rozwoju do doskonalenia właściwych obszarów osobistych i kompetencji biznesowych by następnie robić tylko to co jest potrzebne, efektywne i celowe w zakresie rozwoju, bez tracenia czasu na niepotrzebne i często kosztowne projekty.
 2. Szkolenia i kursy: Uczestnictwo w szkoleniach i kursach, które pomagają w rozwijaniu umiejętności zarządzania, komunikacji czy przywództwa.
 3. Samokształcenie: Czytanie książek, blogów, artykułów i materiałów branżowych, słuchanie podcastów,  w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności.
 4. Mentoring: Szukanie mentorów, którzy mogą służyć radą i wsparciem w rozwoju kariery.
 5. Obserwacje doświadczonych Liderów by uczyć się od nich przez obserwację czy wspólne projekty
 6. Konsekwentne wdrażanie wiedzy i wskazówek – czyli przekładanie tego, co wiem, na to co myślę i robię – aby rozwój miał sens i przynosił zmiany i sukcesy.

 

 

Najważniejsze lekcje przywództwa i zarządzania według Petera Druckera są nadal aktualne w dzisiejszym świecie biznesu. Skupienie na ludziach, celowość, innowacje, efektywność oraz kontrola wyników to kluczowe wartości, które powinny kierować działaniami współczesnych liderów. Dążenie do doskonałości w tych obszarach może przyczynić się do sukcesu organizacji i stworzenia inspirującej kultury pracy, która promuje innowacje, zaangażowanie i wzrost zarówno jednostek, jak i całej firmy.

foto – Peter Drucker Institute.

 

***

Chcesz rozwijać swoje kompetencje managerskie – zadzwoń lub napisz do mnie. Razem stworzymy pan rozwoju, dobierzemy działania – abyś miał Managerze efekty i sukcesy.

 

Skorzystaj z formularza kontaktu

Polecane artykuły

Zostaw komentarz