Cele, cele, cele …

Model MBTI pokazuje różnice w typach osobowości, podobieństwa w niektórych obszarach, potencjalne punkty napięć i nieporozumień oraz powody i obszary w których można budować porozumienie. Mamy 16 typów osobowości … ale już 4 podejścia w rozumienia celów i tych osobistych i tych biznesowych.  Warto je znać – bo to, co często obserwuję w zespołach moich Klientów Managerów – to brak zrozumienia celów przez Ich pracowników, frustrację w związku z tym Szefów i spore ryzyko braku rezultatów.