Jak inteligentny?

Na pewno słyszysz czasami wypowiedzi o tym, że ktoś jest bardzo inteligentny i jest to powód do podziwu dla takiej osoby, a czasami nawet zazdrości. Jakoś tak się dzieje ze bardzie ceni się zdolności logicznego myślenia niż inne i ze względu na nie częściej mówi się o czyimś wyjątkowym poziomie inteligencji. Stern podaje definicję inteligencji: Inteligencja to ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań przez wykorzystanie środków myślenia. Piaget podaje, ze inteligencja – to zdolność rozwiązywania problemów. Ferguson, że inteligencja to zdolność uczenia się. Dla Wechslera  – to…