Co łączy Królową Brytyjską Elżbietę, Julię Roberts i Jarosława Kaczyńskiego

To co jest wspólne dla tych wszystkich 3 osób – to typ osobowości: ISTJ zwany Kontrolerem Wiele osób pyta na warsztatach – jak to możliwe? Bo przecież wydaje się, że to skrajnie różne osoby. I tak i nie. 4 wymiary preferencji, to ramy typu Ich osobowości: Introversion (refleksja przed przystąpieniem do działań, spędzanie czasu w samotności lub z ograniczoną liczbą ludzi, unikanie wzbudzania zainteresowania sobą, preferujący słuchanie niż mówienie, zachowujący entuzjazm dla siebie, skupiający się głownie na czymś – co ich interesuje, inwestujący w głębsze relacje z wybranymi osobami, chroniący…