Maciej Bukowski – Fighter, który kocha życie

Znam Pana Macieja Bukowskiego od 1995 roku kiedy to zaczął odnosić sukcesy w biznesie teleshoppingowym ( Mango Gdynia). Niedługo potem przyszła choroba, która okazała się być jeszcze większym wyzwaniem dla Niego i Jego rodziny, szczególnie że z małymi przerwami trwa to już prawie 14 lat. Być może wielu z Was miało możliwość oglądania w maju kampanii poszukiwania dawcy dla Pana Maćka i innych osób chorych na białaczkę. Do tej akcji włączyło się wiele osób publicznych, TVN, fundacja i różne osoby prywatne. Było to możliwe między innymi dlatego – że Pan…