Manipulacja pracownika – jak ją rozpoznać

Wiele razy rozmawiałam z osobami pracującymi w korporacjach o tym, że mieli okazję zetknąć się z  szefami, którzy stosowali techniki manipulacyjne  – gdy chcieli osiągnąć  sukces kosztem swoich pracowników. Dziś jednak chcę napisać o manipulacji w wydaniu pracownika, który w jednej z firm skutecznie posługiwał się takimi działaniami trzymając w szachu przez lata swoich skutecznych i dynamicznych szefów. Czemu się nie zorientowali, że jest to manipulacja, że pracownik wykorzystuje ich naiwność, że mogą przerwać to błędne koło i nie muszą się dalej na to zgadzać?