3D Żelaznej Damy

Będąc wiele lat u szczytu władzy Pani Margaret Thatcher była charyzmatycznym przywódcą, emanowała energią i wielką stanowczością. Słynęła z wysokich ambicji, determinacji, ponadprzeciętnych wymagań w stosunku do współpracowników i siebie samej. Miała odwagę prezentowaniu i w realizowaniu swoich pomysłów, budowaniu pozycji lidera w męskim świecie partii i rządu, podejmowaniu niepopularnych decyzji i doprowadzaniu spraw do końca (czasami z żelazną konsekwencją). Sama mówiła o sobie: że liczyło się dla niej działanie,  które ma znaczenie, a nie samo „bycie” i inwestowanie w wizerunek polityka. Wierzyła, że „dzięki uporowi i nieugiętej ambicji, pomimo…