Gdy Zespół pracuje nie tak, jakby mógł

Zespół to grupa ludzi, mająca wspólny cel, standardy i odpowiednie przygotowanie do tego – by realizować powierzone mu zadania. W Zespole jest siła, której nie ma pojedyncza osoba. W zróżnicowanym Zespole można się wzajemnie od siebie uczyć, dzięki innym członkom Zespołu rozwijać i doskonalić swoje kompetencje i umiejętności i osiągać sukcesy. Tylko czy w każdym Zespole jest to możliwe?   Po kilku warsztatach team coachingu w różnych organizacjach dziś chcę się podzielić z Tobą refleksją – że obserwuję niepokojące są zjawiska: brak współpracy, brak dumy z pracy w Zespole, niechęć…