Czy wiesz, że pracoholizm niszczy Twoją umiejętność tworzenia?

Pracoholizm – to uzależnieniem jak każde inne i ma niestety blokujące działanie twórczej energii w pracy. Często koncentrując się tylko na pracy, zadaniach i obowiązkach Manager nie zauważa okazji do kreatywności, innowacyjności czy zmiany. W wielu organizacjach panuje dualizm wymagań: z jednej strony oczekiwane jest wysokie zaangażowanie wręcz do poziomu pracoholizmu, a z drugiej strony tworzenia nowej jakości czy rozwiązań. Pracoholika łatwiej nakłonić do podejmowania jeszcze większej ilości wyzwań, prowadzenia projektów czy przejmowania dodatkowych działań niż rozrywki. Gdy ma możliwość zabawy, nieformalnego spotkania czy luźniej rozmowy o niczym  – często…