Synergia wizjonerów i realizatorów

Jedni bez drugich nie maja szans na przetrwanie w biznesie. I nawet jeśli patrzą na siebie krzywo, dochodzi do nimi do nieporozumień – lepiej by żyli w symbiozie i dążyli do synergii. Tylko wtedy są w stanie osiągać sukcesy i korzystać z tej współpracy. Wizjonerzy w naturalny sposób tworzą, ulepszają i kreatywnie podchodzą do każdego zadania biznesowego. Oglądają różne sytuacje z wysokiej perspektywy i błyskawiczny sposób łączą różne elementy, rozpoznają wzorce i modele, potrafią z wykorzystaniem intuicji przewidzieć konsekwencje na przyszłość. Ale za to męczą się przy wdrażaniu swoich pomysłów,…