Jak unikać pomyłek w rekrutacji pracowników

rekrutacja pracownikow

Dobór odpowiednich kandydatów może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy, Zespołu i samego Managera. Niestety, wielu Managerów popełnia błędy w trakcie tego procesu, które mogą prowadzić do niezadowolenia pracowników, problemów organizacyjnych i strat finansowych, ale też utraty reputacji ze względu na pomyłki rekrutacyjne. Oto kilka przykładów takich błędów, których można uniknąć: Brak jasnego profilu stanowiska Jednym z najczęstszych błędów jest brak klarownego i precyzyjnego profilu stanowiska z wyraźnym określeniem kompetencji biznesowych i osobistych. Managerowie często nie definiują dokładnie oczekiwań względem kandydatów, co prowadzi do niejasności w trakcie rekrutacji. Dlatego ważne…