Jakich ludzi masz wokół siebie?

Ludzie są źródłem inspiracji, rozwoju, pozytywnej energii, zabawy, nadziei i wsparcia, informacji zwrotnych i nauki o tym, kim my jesteśmy. I mam nadzieję, że tylko takich masz wokół siebie. Takich, którzy są – gdy ich potrzebujesz, gdy chcesz świętować swoje sukcesy, gdy chcesz coś przegadać lub poradzić się w jakiejś sprawie, zabawić i wyjechać na weekend. Nie krytykują, nie narzekają, nie wykorzystują, nie stawiają się na pierwszym miejscu. Za to mają w sobie dużo akceptacji dla Twoich niedoskonałości i błędów, cieszą się na spotkanie z Tobą, szukają kontaktu, dbają o…