Model Wielkiej Piątki w biznesie

badanie osobowosci

W świecie biznesu, zrozumienie różnorodności osobowości w zespole może być kluczowym elementem skutecznego zarządzania i osiągania sukcesów. Model Wielkiej Piątki, czyli Big Five Personality Traits, stanowi jedno z najbardziej uznanych narzędzi w analizie osobowości. Bazując na tym modelu korzystam z 3 narzędzi do diagnozy potencjału, rozwoju i rekrutacji Managerów w środowiskach korporacyjnych. Są to SHL (badanie osobowości zawodowej, testy zdolności, badanie motywacji, , stylów zarządzania i stylów przywódczych), Psychtech ( badanie osobowości z raportami profil, style przywódcze, role zespołowe, style wywierania wpływu, raport bariery, badanie inteligencji emocjonalnej), Hogan (badanie osobowosci…