Terapeutyzowanie w miejscu pracy

Gdy Szef przeczytał czasami jakąś książkę, a może nawet wziął udział w jakimś kursie psychologicznym i zaczyna korzystać w swojej pracy z terapeutyzowania swoich pracowników – to nie może skończyć się dobrze dla żadnej ze stron. Pracownik może czuć się zmanipulowany. Granice między życiem prywatnym pracownika, a jego rolą zawodową mogą zostać zaburzone. Jego poziom zaufania do Szefa może być nadwyrężony i zamiast partnerskich relacji – może powstać mur, dystans i uciekanie przez kontaktem. Sam Szef traci na autorytecie, może nie móc dostarczać razem z pracownikiem oczekiwanych wyników, może uzależniać…