Jak zmanipulować widza

Zadawanie pytań, które pozwalają dociec prawdy i ujawnić dodatkowe informacje czy intencje rozmówcy mogą stanowić podstawę zawodu dziennikarza w stacji informacyjnej. Od takiej osoby oczekuje się rzetelności, znajomości tematu, przygotowania do rozmowy, skupiania się na faktach i prezentowania szacunku do rozmówcy. Zakładanie, że widz nie potrafi sam słuchać, myśleć i samodzielne wyciągać wniosków – czasami może dziennikarza sprowadzić na manowce i być przedmiotem nie tylko ataków ze strony widzów, ale też wyraźnego stanowiska Rady Etyki Mediów. Przewodniczący Rady powiedział: „Nadmiar emocji doprowadził do osłabienia profesjonalizmu dziennikarki „ Chodzi o Panią…