Czy można uciec od ludzi?

Manager dzięki swojej konsekwencji w braku budowania relacji z innymi, nie zwracaniu uwagi na uczucia i potrzeby swoich kolegów, braku nastawienia na rozwiązania i wspierania swoich kolegów  w ich realizacji celów biznesowych  – zapracował na decyzję szefa o pozbawieniu go pozycji managera. Ponieważ osoba ta jest bardzo ambitna, nastawiona na sukces, z dużą koncentracją na finansach – utrata stanowiska zarządzającego to nie tylko utrata władzy  ale też utrata twarzy i silne poczucie osobistej porażki. Istotnym elementem w tej sytuacji jest też fakt, że owego Managera zastąpił natychmiast niesubordynowany pracownik, z…