Jak zostać mistrzem utrudniania sobie i innym życia i pracy?

Czasami spotykamy ludzi, którzy optymistycznie nastawieni do świata, pogodni, ciekawi, elastyczni, lubiący się uczyć, są świetnie zorganizowani, odpowiedzialni, dojrzali, ustalają dla siebie cele i potem konsekwentnie je realizują, planują swoje działania i z determinacją je wdrażają. Wielu deklaruje przynależność do tej grupy, ale tylko nieliczni są w niej naprawdę. Niektórzy skupiają się na tym właśnie – jak odnosić sukcesy maksymalizując swoje wysiłki w doprowadzaniu spraw w życiu i w pracy do końca (doskonaląc swoje kompetencje osobiste, biznesowe, rozbudowując wiedzę) ale są też tacy, którym należy się medal za to, że…