Wzywania rodzicielskie – czyli jak się mają typ osobowości Rodzica i Dziecka

typy osobowości dzieci i rodzicow

Relacje między dziećmi a rodzicami są złożone i zależą od wielu czynników. Typ osobowości może być jednym z nich. Podobieństwa typów osobowości ułatwiają rodzicom rozumienie swojego dziecka, różnice – czasami są przyczyną konfliktów i frustracji. Gdy Managerowie realizują swoje sesje rozwojowe w ramach programów managerskich zahaczają czasami o tematy rodzinne. Proszą o wskazówki jak swoje dzieci wychowywać, kierunkować ich edukację czy wspierać w jakichś sytuacjach szkolnych. Pojawiają się też tematy związane z różnicami miedzy typem osobowości rodzica i dziecka i w związku z tym ze znacząco innymi potrzebami czy sposobem…