Wzorcowi Liderzy

Prezesi różnych organizacji biznesowych zadeklarowali w badaniu jakie postaci są dla nich godne naśladowania, wymieniali osoby –  z życia których czerpią inspiracje, a czasami naśladują ich styl prowadzenia biznesu. Oto ranking: Winston Churchill Steve Jobs Mahatma Gandhi Nelson Mandela Jack Welch Abraham Lincoln Margaret Thatcher Ronald Reagan John F. Kennedy ex aequo:  Bill Clinton/Napoleon Bonaparte Co stoi za sukcesami każdej z wymienionych w ranking osób? Na pewno rezultaty jakie osiągali na miarę swoich czasów ale też i nie bez znaczenia była/ jest osobowość tych liderów: ENTJ: Jack Welch, Margaret Thatcher,…