Zaniedbania rodzicielskie

Młody człowiek ma 23 lata, zakończył swoja edukację na szkole zawodowej, nie ma większych aspiracji ani potrzeb dalszego rozwoju. Niestety wąska specjalizacja, w której się kształcił nie daje mu gwarancji zatrudnienia w miejscu zamieszkania. Ma niską  samoocenę, nie wierzy w swoje umiejętności i możliwości. Raczej unika kontaktów z innymi, bo nie czuje się w nich komfortowo. Chętniej wybiera komputer i telewizję jako formy poznawania świata. Nie radzi sobie w kontaktach z kobietami – jest wstydliwy, nieśmiały i sparaliżowany strachem przed odrzuceniem (nigdy nie miał dziewczyny). Kilka razy stracił już pracę,…