Lista kompetencji na czasy VUCA i BANI w biznesie

zarzadzanie w czasach niepewnosci

Ostatnie lata, to czas nieustających wyzwań w biznesie, zmian, restrukturyzacji, konieczności pracy w niestandardowy sposób, myślenia i działania wbrew temu, co działało jeszcze chwile temu. Mamy czasy VUCA i BANI. Określenie „VUCA” odnosi się do czterech charakterystyk otaczającego współczesnego świata biznesu i organizacji: Volatility (Zmienność), Uncertainty (Niepewność), Complexity (Złożoność) i Ambiguity (Niejednoznaczność). Natomiast termin „BANI” odnosi się do środowiska, które jest Breakneck (Bez zahamowań), Ambiguous (Niejasne), Non-Linear (Nieliniowe) i Incomprehensible (Niezrozumiałe). W kontekście tych wyzwań, istnieje kilka kluczowych kompetencji, które mogą być istotne w radzeniu sobie w środowisku VUCA i…