Jak zasłużyć na zaufanie?

Badania CBOS’u  podały że 70% społeczeństwa ufa Panu Prezydentowi Komorowskiemu. Natomiast brakiem zaufania pana Jarosława Kaczyńskiego obdarza 50%. Zestawienie to jak każde inne. Jednak jak się przeliczy % na populację, to w grę wchodzą miliony ludzi. Warto się więc zastanowić co to zaufanie wzbudza i co sprawia, że ludzie zaufaniem kogoś nie obdarzają. Przede wszystkim wspomniane przeze mnie osoby mają różne typy osobowości. Pan Komorowski to ISFJ (13,8%), pan Kaczyński to ISTJ (11,6%). Różnie więc podochodzą do sposobu podejmowania decyzji (w różny też sposób używają swoich mocnych stron i talentów…