Typy osobowości w pracy

Wiedza o typach osobowości w otoczeniu biznesowym pozwala na większy komfort pracy i współpracy, przewidywanie zachowań i reakcji ludzi, dopasowanie swojego stylu komunikacji, motywacji czy zarządzania. Ten rodzaj wiedzy pozwala oderwać się od słów, zachowań i stanowisk ludzi i skupić się na tym ja budują relacje, co ich wzmacnia i co osłabia, jak przetwarzają informacje, jakie mają potrzeby, jak podchodzą do rozwiązywania konfliktów, jakie mają priorytety czy jakie będą reagowali na nas.

Niektórym się wydaje, że to wiedza tajemna. Nic bardziej mylnego. Każdy może ją posiadać, a sekret polega na jej stosowaniu w praktyce – tak by nam służyła i pozwalała dbać o siebie w kontaktach z innymi. W końcu warto czerpać z różnorodności i uczyć się od innych.

Przykłady zachowań typów osobowości

Ponieważ duża część osób lubi się uczyć na przykładach, oto kilka ciekawych zachowań i reakcji wg typów osobowości z jakimi się miałam okazję zetknąć w ostatnim czasie:

 

ENFJ – dla Managerki o tym typie osobowości największym wyzwaniem jest prowadzenie zestawień, wypełnianie procedur korporacyjnych i współpraca z osobą ISTJ – która stoi na straży prawa. Nie jest w stanie zrozumieć jej usztywnienia w myśleniu i przywiązaniu do przepisów w takim stopniu, który paraliżuje jej pracę z Klientami. Podejmuje różne aktywności, które mają na celu usprawnienie współpracy, porozumienia i zgody z osobą ISTJ. Wystarcza to jednak na tydzień lub dwa, po czym sytuacja wraca do poprzedniego stanu. Dla obu stron współpraca jest okupiona wysokimi kosztami osobistymi, stresem. Do sytuacji włączają się przełożeni. Każde spotkanie kończy się spisywaniem ustaleń i zamiast bezpośredniej komunikacji na spotkaniach, strony stosują mailing – który jest podstawą do dochodzenia, kto i kiedy miał rację.

*

ISFJ – Managerkę męczą liczne kontakty z Zarządem, konieczność tworzenia coraz to nowych pomysłów i rozwiązań, dbania o swój wizerunek. Najchętniej spędzałaby czas na wypełnianiu dokumentów, poprawianiu tego co nie działa i realizacji zaplanowanych małych projektów.

*

ISFJ – Managerka twierdzi, że jest typem ESTJ (takie jest oczekiwanie Zarządu na jej stanowisku). GM oczekuje od niej szybkich decyzji, wyników, skutecznego rozwiązywania problemów i wspierania biznesu w rozwoju procesów i ludzi. Ona raczej skupia się na utrzymaniu tego co jest, dążeniu do zgody, budowaniu poczucia bezpieczeństwa wokół siebie, stosuje znane sobie sposoby z poprzedniego miejsca pracy, które „średnio” sprawdzają się w obecnej firmie. Po 6 miesiącach GM traci cierpliwość i podejmuje decyzję o rozstaniu z Managerką.

*

ESTP – Managerka zarządza przez konflikt i w każdym projekcie, jaki prowadzi doprowadza do skłócenia uczestników. Projekty wydają się mieć jakąś wymyśloną przez nią koncepcję ale brak ramy, zdefiniowanych celów i efektów, różne tematy wymykają się spod kontroli – tak jakby nikt nad tym nie panował (panuje zasada – się okaże). Ludzie ponoszą wysokie koszty osobiste po takiej współpracy ale też nie chcą mieć nic wspólnego w przyszłości z tą osobą. Brakuje zadbania o relacje, empatię i poczucie bezpieczeństwa. Ona sama twierdzi, że wszystko co robi – robi dla dobra ludzi, by się uczyli z doświadczeń. Wierzy uparcie, że jest typem strategicznie myślącego i planującego Managera o typie osobowości ENTJ.

*

ESFJ – Managerka nie radzi sobie z wynikami jakie ma dostarczyć wraz z podległym Zespołem. Dostaje wsparcie od swojego Przełożonego, który daje jej regularny feedback, dzieli się z nią swoim doświadczeniem, pobudza do myślenia, pracuje z nią coachingowo. W drugiej fazie Managerka dostaje program naprawczy i wsparcie zewnętrznego konsultanta. Po kilku miesiącach nadal nie ma wyników i zespół jest w rozsypce. Gdy po roku Szef postanawia się rozstać z Managerka, ta idzie do Szefa swojego Szefa a potem do członka Zarządu na skargę – że Organizacja nie dała jej odpowiedniego wsparcia, by mogła się odnaleźć w trudnych warunkach biznesowych.

*

ENTP – Managerka bierze udział w warsztatach. Podczas 2 dni zajęć pokazuje, że szybko myśli, szybko wyciąga wnioski czym często zaskakuje uczestników spotkania. Ponieważ forma komunikacji, którą stosuje nie znosi sprzeciwu, koledzy nie wchodzą z nią w polemikę ani nie dopytują o to jak doszła do swoich konkluzji. Na koniec dostaje od grupy informację zwrotną, że stawia się nad innymi, skupia się głównie na sobie i swoich celach i nie pomaga grupie w rozwoju. Feedback odrzuca i obrażona opuszcza warsztaty.

*

ESFJ – Managerka dostaje bardzo ambitne wyzwanie zbudowania kompetentnego i skutecznego Zespołu. Temat jest o tyle trudny, że przez kilka wcześniejszych lat ludzie pracowali z Dyrektywnym Szefem, który oduczył ich myślenia, odpowiedzialności i inicjatywny. Wykonywali tylko rozkazy. Proces trwał 3 lata. Wymagał od niej uczenia się nowych umiejętności, podejmowania trudnych decyzji, działania wbrew innym – odnosi sukces i jest stawiana jako wzór do naśladowania dla innych.

*

ISTJ – Managerka idzie po trupach po szczeblach kariery. Działania jakie podejmuje są pozbawione umiejętności społecznych, strategii i finezji. Cały czas bazuje na logicznej analizie, faktach, działaniach i na sobie. Od kilku lat próbuje zbudować zgrany i zaangażowany Zespół. Rozbija się za każdym razem o formę jaką stosuje, bo podwładni za nią nie idą. Pracują z nią, ale nie dla niej. W jej świecie jest miejsce tylko dla niej i jej priorytetów, a ludzie to czują. Ona sama ma poczucie wielkiego ciężaru z jakim się zmaga w zarządzaniu ludźmi i ciągle się dziwi, że tak dużo daje z siebie a nie przynosi jej to zakładanych efektów.

*

ISFP – Manager skupia się na klimacie wspólnej pracy, budowaniu relacji w Zespole, okazuje zaufanie i zostawia dużo swobody w działaniu swoim podwładnym. W sytuacji zrównoważonego rozwoju biznesu i Zespołu sprawy idą po jego myśli. Ludzie, którym powierzył główne projekty – biorą za nie pełną odpowiedzialność. Gdy pojawiają się nowe wyzwania i trudności unika ekspozycji, staje się mało dostępny, opóźnia podejmowanie decyzji, zostawia swoich ludzi samych sobie. Przyparty do muru w sytuacji kryzysu składa pewne deklaracje, które pozwalają ludziom dalej pracować nad zadaniami. Trzymają się tego i „walczą” z przeciwnościami losu. Gdy zmienia się sytuacja w firmie zachowuje się tak, jakby nie było wcześniejszej umowy z pracownikami. Odchodzą od niego kluczowe i kompetentne osoby, które straciły do swojego Szefa zaufanie.

*

ENFJ – Manager ma misję edukowania i rozwijania ludzi. Wykorzystuje swoje talenty przywódcze i pociąga za sobą ludzi, którzy są lojalni, zaangażowani i dają z siebie dużo więcej, niż Szef od nich wymaga. W Zespole panują wysokie standardy pracy i dyscyplina. Manager wraz z Zespołem daleko wyprzedza inne kraje w grupie pod względem realizacji celów biznesowych.

*

INTJ – Manager jest umęczony pracą operacyjną i dłubaniem w tabelkach. Nie może wykorzystywać swojego twórczego i strategicznego myślenia w swojej pracy. Nie rozumie jednak źródła swojej frustracji. Jak twierdzi lubi ludzi i w swojej ocenie jest niezwykle empatyczny (czego nie potwierdzają jego podwładni ani współpracownicy). Szybko się nudzi, nie okazuje zainteresowania rozmówcy, nie zadaje pytań. Skupia się głownie na swoim wewnętrznym świecie. Promowanie siebie w organizacji uważa za zbędny wydatek energii i nie widzi w tym sensu. Chciałby dla siebie czegoś nowego, ale nic nie robi w tym kierunku. Czeka na rozwój wypadków, tonąc w procesach i procedurach.

*

INFJ – Managerka w swojej pracy głównie skupia się na ludziach, relacjach i harmonizowaniu współpracy. Lubi gdy jest zgoda, spokój, gdy ludzie się lubią. W trudnych sytuacjach stara się konsyliacyjnie podchodzić  do rozwiązywania konfliktów. Przy zatrudnianiu nowych pracowników głównie bierze pod uwagę miłą powierzchowność ludzi, optymizm i dobre chęci. Niestety szybko okazuje się, że brak wiedzy merytorycznej i kompetencji biznesowych członków Zespołu sprowadza ich na manowce i nie realizują oczekiwanych celów biznesowych. Przez kolejnych kilka miesięcy czeka na rozwój sytuacji i wierzy, że ludzie sami wyciągną wnioski. Ma kłopot z egzekwowaniem rezultatów i dawaniem informacji zwrotnej. Nic się nie zmienia. Pracownicy nadal nie biorą odpowiedzialności za wynik. Ważniejsze jest dla nich dobre samopoczucie, miłe relacje i utrzymanie własnego dobrostanu.

*

ESTJ – Managerka w nowej roli Szefa podejmuje skuteczne działania zarówno dotyczące procesów, realizacji celów, dostarczania efektów ale też rozwoju Zespołu i pojedynczych pracowników. Pracuje systemowo, z uwzględnieniem historii firmy, zasobów, możliwości i gotowości otoczenia na zmiany. Swoim podejściem zaskakuje i wyprzedza dużo bardziej doświadczonych kolegów. Sama też cały czas się rozwija i inwestuje w doskonalenie swojego warsztatu managerskiego. Buduje silną pozycję w Organizacji i odnosi małe sukcesy w drodze po więcej.

*

ISFJ – Managerka pracowała w swoim procesie rozwoju nad poczuciem własnej wartości, poszerzeniu wiedzy o sobie, budowaniu relacji z innymi w organizacji, autoprezentacji. Po 7 miesiącach podsumowała że jest bardzo zadowolona z tego co osiągnęła i na co się jej to przełożyło w pracy z ludźmi i Zarządem. Po kolejnych 5 miesiącach stwierdziła, że jednak nie jest zadowolona z procesu rozwoju – bo jej koleżanka (typ osobowości ESTJ)  pracowała nad innymi celami i zupełnie coś innego osiągnęła. Pani sami wybrała sobie obszary do rozwoju uwzględniając swoje obserwację ale też rekomendacje przełożonego.

*

ENTJ – Managerka z ogromnym potencjałem przywódczym i zarządczym, daleko wyprzedza swoim myśleniem współpracowników. Ale ponieważ nie zna swojego potencjału, a jej Szefa (ENFP) przez kilka ostatnich lat nie specjalnie interesował jej sukces i rozwój – nie wierzy w siebie, nie ma do siebie zaufania, sama nie wie co wie i co potrafi i nie wykorzystuje swoich szans. Mogłaby być dużo dalej jako Lider i wnosić większą wartość do pracy innych i przyczyniać się do rozwoju firmy – gdyby trafiła na właściwe osoby, które pokierowałyby rozwojem jej kariery, robiły użytek z jej potencjału.

*

ENFP – Manager znany z tego, że robi dobre wrażenie od lat w firmie. Lubi manipulować, grać za plecami swoich Szefów, układać się z tymi, dzięki którym może coś dla siebie ugrać. Zanim się poznaliśmy – jego sława dotarła do mnie dużo wcześniej. Na spotkaniu ze mną bardzo się kontrolował by nie powiedzieć czegoś za dużo, był zdystansowany ale miły. Po spotkaniu dowiedziałam się od jego współpracowników, że wg niego jestem niegodna zaufania – bo zdradzam tajemnice innych ludzi. Rozmawialiśmy o typach osobowości. Ponieważ zapytał mnie o typy osobowości nowych osób, z którymi przyszło mu pracować – opowiedziałam mu o tym, o co warto by zadbał we współpracy z osobami introwertycznymi, myślącymi szczegółami, lubiącymi porządek i nastawionymi na wynik (odwrotne do jego preferencji). Niestety nie chciał skorzystać z tego prezentu, a za to brak poczucia bezpieczeństwa, niskie poczucie własnej wartości i brak komfortu życia z samym sobą postanowił wykorzystać  kierując zarzuty przeciwko mnie o zdradzie tajemnic (dla przypomnienia: typ osobowości rozpoznajemy po zachowaniach osoby i by go ukryć warto przenieść się na bezludną wyspę, by nie mieć interakcji z innymi).

*

INTJ – Managerka równoważy mózg i serce w pracy z ludźmi (bardzo wysokie umiejętności EQ). Jest inspirująca i uważna, stawia wysoko poprzeczkę ale pokazuje drogę jak dojść do celu, rozwija ludzi i Zespoły, jest skuteczna i bardzo zaangażowana. Sama jest przykładem tego, co głosi. Ludzie marzą o tym by dla niej pracować i móc się od niej uczyć. Jest wzorem do naśladowania dla wielu osób w swojej Organizacji.

**

Czy te przykłady oznaczają, że każdy typ osobowości zachowa się tak, jak te opisane? Niekoniecznie. Nawet wśród typów są różnice między nimi, a to – co ich ogranicza to doświadczenia, nawyki, czasami brak rozumienia swojej odpowiedzialności czy roli – jakiej się podejmują w biznesie. Czasami też brak wiedzy o swoim potencjale i ograniczeniach sprawiają, że Managerowie korzystają z myślenia i działania na zasadzie automatu, nie uwzględniając konsekwencji swoich wyborów lub tez zbyt późno uruchamiając refleksję i wyciąganie wniosków z doświadczeń.

 

Co typ osobowości – to inne umiejętności, zachowania czy postawy, inne postrzeganie świata i inne efekty. Odkąd posługuję się wiedzą o typach osobowości w pracy z ludźmi, coraz mniej mnie zaskakuje i więcej mam w sobie spokoju, nawet jeśli sprawy nie dzieją się po mojej myśli czy zgodnie z zawartą umową.

Po 10 latach nadal uważam, że wiedza o sobie i wiedza o innych ludziach jest niezbędna w codziennym życiu, pracy w biznesie i pozwala zadbać o siebie, swoje potrzeby i interesy. Pozwala uniknąć niepotrzebnych trudności, pułapek czy kosztów z kimś, kto czasami nie pasuje do naszych wartości, filozofii życia czy pracy.

 

Czy w swojej pracy posługujesz się już wiedzą o typach osobowości?

 

***

Jeśli chcesz lepiej poznać i zrozumieć siebie ale też umieć rozpoznawać z jakimi typami osobowości masz do czynienia i co to dla Ciebie oznacza – napisz do mnie używając formularza kontaktu, lub po prostu zadzwoń do mnie.

Polub stronę na FB aby być na bieżąco: Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Pokaż mi, że moje treści są dla Ciebie wartościowe – udostępnij proszę ten wpis na FB lub Linkedin

Polecane artykuły

Zostaw komentarz