Wolimy pracować dla twardych Szefów

Badania nad stylami przywództwa pokazują, że ludzie wolą pracować dla szefa surowego i sprawiedliwego, niż dla miłego i łagodnego.

Jak myślisz, dlaczego?

Okazuje się, że najbardziej efektywni liderzy – to tacy, którzy osiągają wyniki i dzięki swoim metodom pracy i zarządzania gwarantują osiąganie wyników swoim podwładnym.

twardy szefTacy szefowie są  wówczas źródłem poczucia bezpieczeństwa dla swoich ludzi i tworzą dla nich możliwości rozwoju – co zaspokaja przede wszystkim potrzebę samorealizacji. Badani pracownicy (badania nad przywództwem firmy AQR) deklarowali niemal w 100% ze wolą pracować z szefami twardymi i sprawiedliwymi, a więc osobami:

  • o wysokiej odporności psychicznej
  • nastawionymi na cele/ wyniki/ rezultaty  – co można w modelu MBTI przekuć na jeden z 8 typów osobowości:  ISTJ, ESTJ, INTJ, ENTJ, ISTP, INTP, ESTP, ENTP

Jeśli nie należysz jeszcze do tej grupy liderów – możesz do niej dołączyć poprzez pracę nad doskonaleniem swoich umiejętności, postaw i zachowań.

To, czego potrzebujesz to:

  • myślenie analityczne i syntetyczne
  • nastawienie na zadania
  • planowanie działań swoich i swoich podwładnych
  • dowożenie celów
  • samodzielne i niezależne podejmowanie decyzji w oparciu o fakty
  • oraz rozwój odporności psychicznej, a więc wzmacnianie zaangażowania, poczucia wpływu na własne życie, umiejętności zarządzania emocjami, wiary we własne umiejętności, pewności siebie w relacjach z innymi.

Dodatkowo warto zadbać też o strategiczne podejście do działań, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i szukanie okazji do bycia liderem.

Najlepsze metody rozwoju z jakich możesz skorzystać to: coaching, mentoring, warsztaty rozwojowe, literatura, podpatrywanie dobrych wzorców w Twoim otoczeniu biznesowym.

 

Polecane artykuły

Zostaw komentarz