ESTP

Typ osobowości ESTP

Elastyczny, tolerancyjny, przyjmuje pragmatyczne podejście do problemów, nastawiony na natychmiastowy rezultat. Nudzą go teorie i koncepcyjne wyjaśnienia, pragnie rozwiązań problem energicznym działaniem. Skupia się na chwili obecnej, jest spontaniczny i cieszy się z każdej chwili, w której może być aktywny wraz z innymi. Czerpie satysfakcję z komfortu materialnego. Najlepiej uczy się poprzez działanie.

 Źródło: Introduction to Type – podręcznik dla praktyków MBTI, OPP LTD, wydanie 6, 2009

ESTP w pracy
Mocne strony Obszary do rozwoju
 • Spostrzegawczość i koncentracja na szczegółach
 • Uważność na to co trzeba i jest konieczne
 • Predyspozycje do działań handlowych
 • Umiejętności negocjowania
 • Łatwość adaptacji do zmieniających się warunków i wymogów innych ludzi
 • Rozpoczynanie nowych projektów i pozyskiwanie dla nich wsparcia, zainteresowania
 • Nastawienie na działanie i osiąganie celów
 • Poszukiwanie wciąż nowych opcji, możliwości i nowych dróg skutecznego działania
 • Brak myślenia o konsekwencjach podejmowanych obecnych działań na przyszłość
 • Niechęć do planów, tabelek, list „to do” i ściśle określonych reguł
 • Czasami brak wrażliwości na potrzeby, emocje i uczucia innych
 • Niedotrzymywanie słowa i terminów
 • Czasami brak umiejętności społecznych
 • Brak strategicznego myślenia

Znane osoby o typie ESTP

James Buchanan (prezydent USA), Jack Nicholson (aktor), Madonna (piosenkarka), Mae West (aktorka), Ernest Hemingway (pisarz), Lucille Ball (aktorka), Eddie Murphy(aktor), Ann Jillian (aktorka), Jimmy Conners (tenisista), Cybil Shepherd (aktorka), Bruce Willis (aktor), Michael J. Fox (aktor), Joan Cusack (aktorka), Antonio Banderas (aktor), Tommy Lee (aktor), Mike Tyson  (bokser), Matt Damon (aktor), Britney Spears (piosenkarka), Steven Seagal (aktor)

W Polsce: Wojciech Cejrowski, Nelli Rokita, Tomasz Kaczmarek (agent Tomek), Tomasz Zubilewicz, Joanna Senyszyn, Piotr Gąsowski, Tomasz Zubilewicz