Jak zwiększyć szansę na dobry związek?

Ludzie dobierają się w pary, kierując się bardzo różnymi kryteriami. Dla jednych ważna jest energią, dla innych wygląd, dla jeszcze innych wartości czy umiejętności, status społeczny czy stan konta. Na koniec i tak dochodzi do spotkania człowieka z człowiekiem i warto zwrócić uwagę na kilka cech/ postaw, które są kluczowe dla partnerstwa w relacji. Zestaw cech Warto byś patrzył na tę drugą osobę nie przez pryzmat wyobrażeń lub jej potencjału na przyszłość, Twoich braków – aby ta druga osoba mogła Cię dopełnić (co i tak jest niemożliwe), nadziei – że…