Coaching

Najbardziej poszukiwany typ Managera

Wg typologii MBTI organizacje biznesowe chętnie widzą w swoich szeregach Managerów o typie ESTJ.

Jaki jest potencjał tego typu i co sprawia że może mieć on przewagę nad innymi?
Osoby o typie ESTJ mogą:

 • Mieć łatwość w budowaniu sieci kontaktów – bowiem czerpią przyjemność z kontaktów z innymi ludźmi
 • Sprawnie się komunikować
 • W trakcie burz mózgów szybko i sprawnie generować pomysły i rozwiązania
 • Poszukiwać różnorodności w swoich działaniach
 • Dynamicznie podchodzić do wyzwań
 • Realizować z zaangażowaniem cele i strategie biznesowe
 • Postępować zgodnie z instrukcjami i procedurami korporacyjnymi
 • Dbać o szczegóły i drobne elementy projektów
 • Koncentrować się na faktach, logice i analizie
 • Szukać okazji do samodzielności
 • Chętnie brać na siebie odpowiedzialność i łatwo podejmować decyzje
 • Dostarczać wyniki i być gwarantem rezultatów biznesowych
 • Dotrzymywać zobowiązań i terminów bez względu na okoliczności

Jeśli nie wiesz jeszcze jakim Ty jesteś typem osobowości, jakie wynikają z niego mocne strony i obszary do dalszego rozwoju – skontaktuj się z nami. Po zrobieniu analizy otrzymasz swój raport, podręcznik i informację zwrotną

Please like & share:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>