Jeśli jesteś jak Steve Jobs

Steve Jobs – to marka, która kojarzy się z pasją tworzenia, łamaniem zasad i stereotypów, wizjonerstwem, przekraczaniem granic, stawianiem na talenty, wyprzedzaniem epoki pod względem innowacyjności, strategii budowania i rozwoju biznesu. To także wysoka koncentracja na wynikach, poszukiwanie coraz to nowych ulepszeń, silna logika i analiza, samodzielność i odwaga w podejmowaniu decyzji, poszukiwanie wyzwań, wiedza specjalistyczna, precyzyjne plany działania. Jeśli wiec widzisz swoje podobieństwo do Steva Jobsa – to może znaczyć,  że masz podobny profil osobowości – czyli INTJ (typ zwany naukowcem).  Gratuluję Ci! Pamiętaj jednak, że Steve Jobs, to…