Wzorcowi Liderzy

Prezesi różnych organizacji biznesowych zadeklarowali w badaniu jakie postaci są dla nich godne naśladowania, wymieniali osoby –  z życia których czerpią inspiracje, a czasami naśladują ich styl prowadzenia biznesu. Oto ranking:

 1. Winston Churchill
 2. Steve Jobs
 3. Mahatma Gandhi
 4. Nelson Mandela
 5. Jack Welch
 6. Abraham Lincoln
 7. Margaret Thatcher
 8. Ronald Reagan
 9. John F. Kennedy
 10. ex aequo:  Bill Clinton/Napoleon Bonaparte

Co stoi za sukcesami każdej z wymienionych w ranking osób? Na pewno rezultaty jakie osiągali na miarę swoich czasów ale też i nie bez znaczenia była/ jest osobowość tych liderów:

ENTJ: Jack Welch, Margaret Thatcher, Napoleon Bonaparte

ESFP: Bill Clinton, John F. Kennedy

INFJ: Mahatma Gandhi , Nelson Mandela

ESTP: Winston Churchill

INTJ: Steve Jobs

ENFJ: Ronald Reagan

INTP:  Abraham Lincoln

Ważne oczywiście jest – by czerpać z dobrych wzorców ALE zamiast czasami ślepego naśladownictwa warto coś wziąć od takiej osoby i dopasować do siebie. Warto też uwzględnić: otoczenie w którym te osoby żyły i działały, poziom wyzwań z którymi się mierzyły i własny potencjał startowy na którym się buduje własny model przywództwa. Bo jak widać po rankingu na pierwszą 10 najpopularniejszych typów liderów – mamy 7 różnych typów osobowości. To tylko potwierdza, że nie ma jednego wzorca i każdy z typów osobowości może stać się wzorem dobrych praktyk przywódczych.

Czy zatem kopiowanie wzorców jest możliwe? Dla np. osoby ESTJ (najbardziej popularny typ managera) może być nie lada wyzwaniem stosowanie modelu przywództwa np. w wersji Nelsona Mandeli (typ osobowości INFJ)– gdzie miał on bardzo wysokie umiejętności społeczne, stosował mentoring i coaching, rozwijał ludzi przez inspiracje i oddawanie im odpowiedzialności za tworzenie dobra wspólnego, wszystko znosił z pokorą i traktował jako lekcje pozwalające Mu wejść na wyższy poziom rozwoju duchowego, myślał strategicznie i poświęcał się dla innych.  Lub też dla typu osobowości INTJ może być wyzwaniem stosowanie modelu przywództwa Kennediego (typ osobowości ESFP), który miał świetnie rozwinięte umiejętności wywierania wpływu, budowania relacji, traktowania życia w kategoriach zabawy, elastycznego podejścia do zmian.

Moje doświadczenia i obserwacje potwierdzają, że możliwe jest aby zmienić lub rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności do takiego stopnia, by stać się liderem podobnym w swojej filozofii i zachowaniach np. do  Bonapartego (strategiczność w myśleniu, pracowitość, nieprzeciętna inteligencja, zmysł przestrzenny, wytrwałość w dążeniu do celu, dyrektywność, innowacyjność, autorytaryzm), Welcha (intuicja, strategiczne myślenie, silna koncentracja na produktywności w działaniu, bezwzględność w podejmowaniu decyzji, autorytaryzm) czy Churchilla (racjonalizm w ocenie sytuacji, wywieranie wpływu, odwaga w podejmowaniu ryzyka, optymistyczne traktowanie porażek, doskonalenie się, zdolności oratorskie).

I jeśli prezentujesz taki sam typ osobowości jak oni – będzie Ci dużo łatwiej. Dla tych którzy reprezentują inne typy osobowości upodabnianie się do idola Lidera – to droga wysiłku, pracy nad sobą i konsekwencji we wdrażaniu. Czy więc warto wzorować się na takich samych typach jak my, czy jednak na różnych od nas? Podobne wzorce pokazują na co nas stać od razu. Różne wzorce rozszerzają tę perspektywę o nowe umiejętności i kompetencje, które mogą skrócić drogą osiągnięcia wymarzonego poziomu czy spełnienia marzeń/ planów. Warto też pamiętać o ciemnej stronie każdego z tych wzorców:

 • autorytaryzm, bezwzględność, wysoki poziom kontroli: Jobs, Welch, Bonaparte, Thatcher
 • skłonność do zabawy, lekkiego traktowania spraw, nadmierne poszukiwanie wrażeń: Clinton, Kennedy
 • poświęcanie się dla innych kosztem siebie i swoich najbliższych: Mahatma Gandhi, Nelson Mandela
 • naiwność i oddawanie władzy/ odpowiedzialności doradcom, brak zdolności analitycznych: Ronald Regan

 

A z jakich wzorców Ty korzystasz?

Kto jest dla Ciebie autorytetem jeśli chodzi o bycie liderem w biznesie?

 

 

Zródło rankingu: badanie PWC

Polecane artykuły

Zostaw komentarz