Człowiek odpowiedzialny

Dużo mówi się w biznesie na różnych spotkaniach rozwojowych o odpowiedzialności. Ktoś ją wziął albo jej nie wziął i wydarzyły się w związku z tym różne rzeczy. Całkiem łatwo jest nazwać jej granice bo korporacja ma swoje regulaminy, kodeksy, wartości, postanowienia, polecenia szefów. A w życiu? Na czym polega odpowiedzialność w życiu? Czasami trudno jest niektórym zdefiniować czym ona jest i jak się przejawia. Po czym zatem można rozpoznać człowieka, który bierze odpowiedzialność w swoim życiu?

Człowiek odpowiedzialny:

 1. Wie i daje temu wyraz w swoim myśleniu i działaniu, że sam jest odpowiedzialny za wybory podejmowane przez niego w życiu
 2. Rozumie, że jest odpowiedzialny za to, co czuje lub myśli
 3. Akceptuje, że to on wybiera, w jakim kierunku toczy się jego życie.
 4. Rozumie, że nie może obwiniać innych za wybory dokonane przez niego samego.
 5. Rozumie, że żadne wymówki nie zwalniają go z braku odpowiedzialności za „życie tu i teraz” oraz kształtowanie swojej przyszłości bez względu na to co mu się przydarzyło w przeszłości (np. w dzieciństwie).
 6. Rozumie swoje uczucia i emocje
 7. Nadaje znaczenie temu co przydarza mu się w życiu w optymistyczny sposób, z nadzieją, życzliwością i wyrozumiałością dla siebie i innych
 8. Wie, że jest swoim najlepszym przyjacielem i nie czeka aż inni dadzą mu powód do zadowolenia z siebie.
 9. Rozumie i akceptuje fakt, że odkąd jest dorosłym człowiekiem, sam decyduję o tym jak doskonali swoje poczucie własnej wartości.
 10. Nie użala się nad swoimi niepowodzeniami. Traktuje je jako lekcje i okazje do refleksji, rozwoju zmiany kierunku życia czy odzyskania poczucia sensu.
 11. Oddaje odpowiedzialność innym za to co do nich należy i uwalnia się od nadmiernej odpowiedzialności, pomagania, wyręczenia.
 12. Dba o swoje zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie.
 13. Proaktywnie podejmuje działania, dzięki którym lepiej zarządza czasem, radzi sobie ze stresem, realizuje swoje marzenia, rozwija pasje
 14. Buduje świadomość swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju, korzysta ze swoich zasobów w życiu, pracy i kontaktach z innymi
 15. Szuka okazji do doskonalenia siebie (rozwój osobisty)
 16. Wyznacza sobie cele krótko i długoterminowe
 17. Asertywnie komunikuje innym swoje potrzeby i granice

 

Polecane artykuły

Zostaw komentarz