Jaka jest osobowość Chata GPT

Na podstawie badania MBTI można określić nie tylko typ osobowości Managera, pracownika, organizacji, rodziny i kraju. Okazuje się, że jest też już zainteresowanie osobowością chata GPT.

 

Ponad rok temu, gdy ChatGPT stał się dostępny publicznie, wzbudził ogromne zainteresowanie i pewne obawy. Przez dekady komputery prowadzące rozmowy były elementem science fiction, ale rzeczywiste ich wersje, takie jak Alexa czy Cortana, pozostawiały wiele do życzenia. ChatGPT, opracowany przez OpenAI, oferuje znacznie bardziej zaawansowane i naturalne interakcje, które mogą przypominać rozmowy z bohaterami filmów science fiction, takimi jak HAL 9000 czy C3P0.

Pojawia się jednak pytanie: czy ChatGPT naprawdę ma osobowość?

Chat GPT o sobie

Gdy zapytałam chat o jego osobowość, napisał:

Jako model języka AI stworzony przez OpenAI, nie posiadam osobowości ani emocji w tradycyjnym ludzkim sensie. Moje odpowiedzi są generowane na podstawie wzorców w danych, na których zostałem przeszkolony. Moim celem jest dostarczanie informacji, odpowiadanie na pytania i prowadzenie konwersacji w sposób jak najbardziej zbliżony do ludzkiego, jednak nie mam własnych przekonań ani uczuć.

Jestem zaprogramowany tak, aby być pomocnym, uprzejmym i neutralnym. Moje odpowiedzi mają na celu dostosowanie się do kontekstu rozmowy i potrzeb użytkownika, co może sprawiać wrażenie posiadania pewnych cech osobowości. Jednak te cechy są wynikiem mojego algorytmu i danych treningowych, a nie rzeczywistej osobowości.

Głównym zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów i dostarczanie informacji w sposób zrozumiały i efektywny. Jeśli masz konkretne pytania lub potrzebujesz pomocy, jestem tutaj, aby pomóc!

Badania osobowiści Chata GPT

Jérôme Rutinowski wraz ze współpracownikami postanowili zgłębić tę kwestię, korzystając z ocen psychometrycznych, aby zmierzyć „osobowość” ChatGPT. Wykorzystali do tego model Wielkiej Piątki, który można korelować z modelem MBTI (książka tego badacza: „Postrzeganie siebie i uprzedzenia polityczne ChatGPT”)

W ocenie Wielkiej Piątki wykazywał wysoki stopień Otwartości (w przybliżeniu odpowiednik Intuicji MBTI) i Ugodowości (w przybliżeniu odpowiednik Odczuwania) oraz ponadprzeciętną Sumienność (w przybliżeniu odpowiednik Oceniania). Na podstawie tych ustaleń, jeśli chodzi o preferencje MBTI, ChatGPT może faworyzować:

  • Intuition ponad Sensing
  • Feeling zamiast thinking
  • Judging ponad Perceiving
  • Równy podział na ekstrawersję i introwersję

W eksperymentach ChatGPT wykazywał też niski poziom tzw. „ciemnego czynnika” (ocena skłonności jednostki do maksymalizacji własnego dobrostanu i lekceważenie dobra innych) )oraz skłonność do bardziej progresywnych i libertariańskich poglądów politycznych. Na podstawie wyników Wielkiej Piątki, sugeruje się, że ChatGPT mógłby mieć typ MBTI zbliżony do ENFJ lub INFJ.

Typy te w badaniach MBTI są opisywane jako empatyczne, wrażliwe i zorganizowane, co może sugerować, że ChatGPT został zaprojektowany, aby być pomocnym i przyjaznym.

Ale też:

  • INFJ „mogą przyjmować niewystarczające informacje lub tylko te, które pasują do ich wewnętrznego obrazu” i „podejmować złe decyzje w oparciu o zniekształcone lub ograniczone informacje”.
  • ENFJ mogą podejmować decyzje, które są „niespójne i źle sformułowane” oraz „zbyt chętnie akceptują myśli i opinie innych”.

Te odkrycia rodzą nowe pytania o rozwój sztucznej inteligencji i jej interakcje z użytkownikami. Czy przyszłe modele AI będą dostosowywać swoją „osobowość” do preferencji użytkowników? Jakie są implikacje tego zjawiska dla biznesu, zwłaszcza w kontekście obsługi klienta i marketingu?

Chociaż ChatGPT nie ma osobowości w tradycyjnym sensie, jego interakcje mogą wpływać na sposób, w jaki jest postrzegany przez użytkowników.

 

A Ty, jak korzystasz z Chata GPT – to jakie masz wrażenia o jego mocnych stronach i obszarach do doskonalenia? Jaki profil osobowości Ty rozpoznajesz?

Polecane artykuły

Zostaw komentarz