My po prostu się lubimy

Dawno nie miałam powodów do takiej radości pisania o Zespole, który byłby wzorem do naśladowania dla innych. Co to znaczy w ogóle świetny Zespół? To taki, o których czasami czyta się w literaturze, ogląda czasami w filmach lub jest przedmiotem marzeń.

Jak działa ten Zespół, który poznałam: mają ustaloną wizję i misję. Działają w oparciu o wspólnie wypracowane wartości i nie mówią o nich lub co gorsza nie piszą o nich na plakatach wywieszanych na ścianach – w zachowaniach tego Zespołu je widać, słychać i czuć. Ważne są dla nich: sukcesy indywidualne i zespołowe, szacunek do siebie nawzajem i do Klientów, innowacja w poszukiwaniu rozwiązań, współpraca w zespole i całej firmie, pasja – w tym co robią każdego dnia.

Zespół liczy 16 osób. Na ich czele stoi pani Manager o typie osobowości ENFJ. Pozostałe osoby to:

4  osoby – to ISTJ, 2 osoby – ESTJ, 1 osoba – INFJ, 3 osoby  – ENTJ, 1 osoba – ESTP, 2 osoby ISFP, 2 osoby – ISFP.

W Zespole panuje wyjątkowa atmosfera na poziomie pozytywnej energii, pomagania sobie na każdym kroku, dziękowania i okazywania uznania.

Wszyscy znają swoje cele indywidualne i cel zespołowy. Liderka tego Zespołu ma bardzo konkretną wizję dokąd Zespół podąża, czego im potrzeba w zakresie rozwoju umiejętności i kompetencji. Przewaga osób lubiących planowanie, listy „to do” sprawia że 5 osób „P” dopasowuje się w zdyscyplinowanym podejściu do zdań i wyrabianiu się w czasie. Mają też czas na zabawę i wspólne spędzanie czasu – często poza firmą. Obecność osób T i F daje możliwości zadbania zarówno o rezultaty jak i relacje między ludźmi. Mają w grupie zarówno realizatorów jak i osoby kreatywne.

Skoro jest tak „różowo” – to czy nie dochodzi między tymi osobami do konfliktów i nieporozumień? Przyznali się, że lubią się ze sobą spierać i mieć różne opinie na różne tematy. Zawarli jednak między sobą kontrakt na określone metody komunikacji, rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do porozumienia. Kontakt dotyczy też podejścia od wyzwań, zaangażowania, brania odpowiedzialności za powierzone zadania, rozwój indywidualny i wkład w pracę zespołową. Jeśli komuś zdarzy się odejść na chwilę od tych ustaleń – dają sobie informację zwrotną.

Gdy zapytałam o sekret Ich wspólnego sukcesu powiedzieli, że ich siła tkwi w różnorodności z której potrafią robić użytek, że mają przyjemność pracy ze sobą, lubią to – co robią. Najważniejsze jednak dla nich jest to, że oni po prostu się lubią – co przekłada się na współprace i wyniki.

Ciekawe jest to, że Zespół zajmuje się sprzedażą w której często można zaobserwować zjawiska związane z rywalizacją, koncentracją na jednostkach, wynikach, celach kosztem czasami relacji, harmonii i zgody.

Ten przykład Zespołu pokazuje, że można mieć przyjemność wspólnej pracy i że to ludzi zawsze decydują o tym, jaką kulturę pracy współtworzą.

A Ty pracujesz w Zespole, w którym ludzie doceniają różnorodność i się lubią?

Polecane artykuły

Zostaw komentarz