Na czym polega Wszechstronne Przywództwo?

Bob Kaplan i Robert Kaiser, robiąc badania Liderów zauważyli, że za sukcesem tych najlepszych stoją  wszechstronność i elastyczność. Ci przeciętni wg Nich często zachowują się powtarzalnie, jednowymiarowo i nadużywają pewnych zachowań, bez dopasowywana się do sytuacji, w której się znajdują.

Managerowie maja tendencje do nadużywania zachowań z jednego stylu, ale równocześnie nie sięgają po zachowania przeciwne – co często może doprowadzać do braku stanu równowagi w dokonywanych przez nich wyborów i wysokich kosztów w postaci braku wyniku, negatywnych emocji w otoczeniu, czy braku zaangażowania podwładnych.

Na bazie swoich badań i obserwacji Kaplan i Kaiser stworzyli model Przywództwa Wszechstronnego (Versatile Leadership), który dotyczy 4 ważnych obszarów – które z jednej strony są połączone w pary i uzupełniają się, a z drugiej strony są swoimi przeciwieństwami. Wg Nich tylko skuteczni Liderzy potrafią dopasowywać swoje zachowania – ich rodzaj oraz natężenie, do zmieniających się warunków otoczenia i sięgają do przeciwnych stylów w dopasowaniu do sytuacji i możliwości. To zapewnia im nie tylko wyniki biznesowe ale dobrą pracę z ludźmi i budowanie efektywnych i zaangażowanych Zespołów.

 

Jakie mamy style w modelu Przywództwa Wszechstronnego:

 1. Przywództwo forsujące – które jest wyraziste i zdecydowane, oparte na asertywnym komunikowaniu oczekiwań Lidera. Stawia on na delegowanie i rozliczanie, podnoszenie poprzeczki i wysoką odpowiedzialność pracowników. Trzy kluczowe obszary w tym stylu to: Odpowiedzialność, Jasne stanowisko, Wymaganie.
 2. Przywództwo strategiczne, w którym chodzi o twórcze łamanie reguł, zarządzanie zmianą, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i nakreślanie nowych kierunków. Trzy kluczowe obszary w tym stylu to: Innowacja, Rozwój, Kierunek.
 3. Przywództwo angażujące – które poprzez zadawanie pytań motywuje ludzi, angażuje ich w zadania czy projekty, daje siłę i wsparcie pracownikom. Często też w tym stylu Lider konsultuje swoje rozwiązania z pracownikami, demokratycznie wypracowuje z nimi rozwiązania. Trzy kluczowe obszary w tym stylu to: Wspieranie, Słuchanie, Dawanie siły.
 4. Przywództwo operacyjne stawia na planowanie i organizacje, zarządzanie priorytetami, optymalizację działań i skuteczne wdrażanie. Trzy kluczowe obszary w tym stylu to: Wdrażanie, Wydajność, Dobra organizacja.

 

W pary łączą się:

Przywództwo Strategiczne – Przywództwo Operacyjne

Przywództwo Forsujące – Przywództwo Angażujące

 

Korzyści z używania stylów

Lider Strategiczny Lider Operacyjny
Skupia się na tworzeniu długofalowej strategii

Myśli szeroko i daleko

Ekspansywnie działa na rzecz rozwoju biznesu, zespołu czy firmy

Stosuje przedsiębiorcze podejście i umie wykorzystywać pojawiające się szanse i możliwości

Potrafi zarażać swoimi wizjami

Ma umiejętność refleksji i szybkiego wyciągania wniosków

Skupia się na osiąganiu krótkoterminowych celów

Skrupulatny, wchodzi w szczegóły bieżących działań

Uwzględnia ograniczenia możliwości rozwojowych pracowników

Skupia się na zaspokajaniu bieżących potrzeb klientów

Zarządza skutecznie pracownikami, trzyma ich w ryzach, deleguje i kontroluje proces oraz wyniki

Ma silną motywację do działania i poczucie pilności spraw

 

 

Lider Forsujący Lider Angażujący
Kieruje osobiście, ma pełną kontrolę nad podległym mu zespołem

Daje wyraźne do zrozumienia, jakie jest jego stanowisko w różnych kwestiach. Stawia wysokie wymagania, nawet jeśli innym się to nie podoba

Stawia na wysokie standardy

Rozlicza pracowników z wyników i zadań

Forsuje sprawy, na których mu zależy, Mierzy się z wyzwaniami, nawet jeśli jest to trudne lub przykre dla innych

Jest pewny siebie. Wypowiada się w sposób stanowczy

 

Pozwala podwładnym na inicjatywę. Nie wchodzi w szczegóły

Interesuje się opiniami pracowników i jest otwarty na ich pomysły i rozwiązania

Bierze pod uwagę uczucia, emocje i potrzeby innych

Okazuje uznanie i docenia ludzi

Okazuje wsparcie i zrozumienie, gdy ktoś sobie z czymś nie radzi

Dba o harmonię w Zespole, łagodzi napięcia, dąży do konsyliacyjnego rozwiązywania konfliktów

Jest skromny. Zadaje sobie sprawę ze swoich kompetencji i braków, niepełnej wiedzy czy omylności

Pamiętaj, że nawet jeśli masz mocne strony ale zaczniesz ich nadużywać, mogą stać się Twoją piętą achillesową …

Nadużywanie stylów

Lider Strategiczny Lider Operacyjny
Wybiega zbyt daleko w przód

Buja w obłokach

Czasami bywa zbyt ambitny, wyznacza nierealistyczne sobie i innym cele

Zbyt łatwo skacze w nieznane. Brakuje mu samoograniczeń i realistycznej oceny sytuacji/ możliwości

Czasami zbyt entuzjastycznie rozwodzi się nad przyszłymi możliwościami przy gubieniu tego, co jest tu i teraz

Bywa zapatrzony w swoje własne koncepcje i rozwiązania

Bywa krótkowzroczny i miewa klapki na oczach

Utyka w szczegółach operacyjnych bez rozpoznania priorytetów czy ogólnego obrazu sytuacji

Konserwatywny, przesadnie boi się przeszkód

Nadmiernie zajmuje się  sprawami bieżącymi

Bywa mało elastyczny, może mieć skłonność do tyranizowania podwładnych

Może mieć skłonność do nieuczenia się na błędach i wyciągania z nich wniosków na przyszłość

 

 

Lider Forsujący Lider Angażujący
Dominuje podwładnych i spycha ich na margines

Nie dopuszcza do głosu pracowników, często ich nie słucha

Stawia wyniki nad ludźmi

Bywa niewrażliwy a nawet bezwzględny, brakuje mu taktu

Krytycznie ocenia innych, lekceważy wkład innych

Często zraża do siebie ludzi swoja komunikacją i zachowaniami

Chętnie się konfrontuje

Nie toleruje odmiennych poglądów

Deleguje zbyt wiele uprawnień i daje pracownikom zbyt dużo swobody

Ustępuje ludziom, bywa nadmiernie miły

Stawia ludzi nad wynikami

Dużo chwali, nawet za coś – co jest standardem i może nie wymagać chwalenia

Pozwala pracownikom na brak odpowiedzialności i niedotrzymywanie zaciągniętych zobowiązań

Unika konfliktów

Może zamiatać problemy pod dywan

Może łatwo wpadać w poczucie winy

 

Jakie style Ty stosujesz?

Odpowiedz sobie na pytania odnośnie pary Przywództwo Strategiczne vs Operacyjne

Czy potrafisz:

 • Przyjmować zarówno długoterminową, jak i krótkoterminową perspektywę?
 • Spoglądać na Zespół/ biznes z lotu ptaka a zarazem wnikać w szczegóły bieżących sytuacji?
 • Obserwować i wykorzystywać trendy biznesowe/ rynkowe i dobierać odpowiednie narzędzia czy sposoby na wdrażanie?
 • Wyznaczać kierunek działania i dążyć do realizacji konkretnych celów?
 • Myślec nieszablonowo i przestrzegać dyscypliny dla osiągnięcia celu?

 

Odpowiedz sobie na pytania odnośnie pary Przywództwo Forsujące vs Angażujące

Czy potrafisz:

 • Kierować osobiście i jednocześnie dzielić się władza i odpowiedzialnością z innymi?
 • Przyjmować jasne stanowisko ale też uwzględniać zdanie innych?
 • Dyscyplinować podwładnych ale brać też pod uwagę ich potrzeby i uczucia?
 • Utrzymywać równowagę miedzy zadaniami i ludźmi?

 

Czy jesteś już Liderem Wszechstronnym?

 

***

Chcesz rozwinąć swój styl przywództwa – by stać się Liderem Wszechstronnym i odnosić sukcesy w biznesie i w pracy z ludźmi?   – napisz do mnie używając formularza kontaktu, lub po prostu zadzwoń do mnie.

Polub stronę na FB aby być na bieżąco: Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Pokaż mi, że moje treści są dla Ciebie wartościowe – udostępnij proszę ten wpis na FB lub Linkedin

Polecane artykuły

Zostaw komentarz